Bilance obchodování r.2017-Energetická burza ČMKBK

 • 8.1.2018
 • Tisková zpráva

  Bilance obchodování na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2017 meziročně vzrostla o 11 procent na 4 miliardy korun

  Kladno 8. 1. 2018 – Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2017 uzavřeno 6875 kontraktů na dodávku 6,108 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 3,986 miliardy korun. Ve finančním vyjádření vzrostla bilance o 11,4 procenta, objem zobchodovaných energií přesáhl už počtvrté hranici 6 milionů MWh.

  Objem zobchodovaných energií se v uplynulých letech ustálil. K posunům dochází ve finančním objemu, do něhož se loni promítl růst cen energií. Ve srovnání s rokem 2016 vzrostl o více než 11 procent,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.

  Obchody s dodávkou zemního plynu dosáhly v loňském roce objemu 3,499 milionu MWh, obchody s dodávkou silové elektřiny 2,609 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 1,598 miliardy korun a na silovou elektřinu 2,388 miliardy Kč. Uzavřeno bylo 4028 kontraktů s elektřinou a 2847 kontraktů se zemním plynem.

  V návaznosti na růst cen energií ve 4. čtvrtletí 2016 poklesl v 1. čtvrtletí loňského roku objem zobchodovaných dodávek. Kupující evidentně čekali na návrat nízkých cen, který se částečně dostavil v letních měsících. Reakcí účastníků trhu bylo zesílení zájmu o obchodování. Kontraktačně nejsilnějším se tak stalo třetí čtvrtletí s 2,421 milionu MWh zobchodovaných energií, následované druhým čtvrtletím s 1,937 milionu MWh. V bilanci obchodování po měsících byly nejsilnější červen (1,415 mil. MWh), srpen (1023 mil. MWh) a listopad (923 tis. MWh).

  Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK v roce 2017 dosáhl rekordních 6081. Dále rostl zájem jak firemního sektoru, tak veřejné sféry. Vedle ministerstev a většiny krajů využily energetického trhu ČMKBK také stovky měst a obcí, jejich organizací a společností, ale také dopravní podniky, vodárny, zemědělská družstva, průmyslové podniky státní úřady či vysoké školy.

  Cenový vývoj elektřiny a plynu v roce 2017

  Cenový vývoj obchodovaných energií na Českomoravské komoditní burze Kladno odrážel v loňském roce ve svých trendech vývoj na evropských velkoobchodních trzích (obchodování s českými velkoobchodními produkty elektřiny se v červnu 2017 přestěhovalo z Prahy na lipskou burzu EEX). Po růstu cen elektřiny i plynu ve 4. čtvrtletí 2016 hledal trh počátkem roku 2017 novou cenovou rovnováhu. V dubnu, resp. květnu ceny ročních kontraktů skutečně klesly, úrovně prvních měsíců roku 2016 však už nedosáhly. Ceny elektřiny se vrátily k růstu v druhé polovině srpna, ceny zemního plynu v září. Cenový růst pak provázel obchodování energií až do konce roku.

  Obchodování s ročními kontrakty elektřiny ve vysokém napětí se po vyčkávání odběratelů na příznivější ceny rozeběhlo ve větších objemech až v květnu (otevírací kurz 835 Kč/MWh). Od června do poloviny srpna se cena pohybovala v rozmezí 828 až 896 Kč/MWh. K výraznějšímu růstu dochází od 34. týdne, kdy cena přesáhla hranici 900 Kč/MWh a v následujícím týdnu atakovala 950 Kč/MWh. Cenový růst se poté zpomalil, přesto cena v září prolomila hranici 1000 Kč/MWh. Následně oscilovala v pásmu 970 až 1100 Kč/MWh s ojedinělým výkyvem na 1150 Kč/MWh a závěrečnou korekcí na úroveň 1047 Kč/MWh.

  Cena ročního kontraktu zemního plynu v režimu velkoodběr začínala obchodování v květnu na úrovni 451 Kč/MWh, v červnu pak klesla pod hranici 450 Kč/MWh, kde se s několika výkyvy udržela do konce srpna. V následujícím období (34. týden až konec října) kurz posílil a pohyboval se v rozmezí 447 až 488 Kč/MWh. Konec roku přinesl cenový růst nad hranici 500 Kč/MWh s ročním maximem 517 Kč/MWh. Obchodování skončilo na úrovni 506 Kč/MWh.

  Uzavírací ceny elektřiny i zemního plynu zaznamenaly meziroční nárůst. Závěrečný kurz ročního kontraktu elektřiny ve vysokém napětí stoupl v meziročním srovnání o 26,9 procenta. Kurz zemního plynu v režimu velkoodběr zaznamenal nárůst o 11,5 procenta.

  Trh s elektřinou pro konečné odběratele otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku 2017 představuje téměř 43,7 tisíce kontraktů na celkový objem cca 36 milionů megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě 26,7 miliardy korun.

  Kontakt:

  Martin Soukup

  tiskový mluvčí Českomoravské komoditní burzy Kladno

  e-mail: msoukup@cmkbk.cz

  Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice.