Cena plynu do roka dramaticky spadne, věří energetický expert Ludvík. Naděje pro Evropu připlouvá z moře

 • 27.7.2022
 • Zemní plyn je tahounem extrémně vysokých cen energií, jeho vliv se propisuje i do strmého růstu cen elektřiny a částečně také ropy. Zatímco přesně před rokem se termínové ceny plynu na burze pohybovaly pod hranicí 40 eur za megawatthodinu (MWh), nyní jsou na čtyřnásobku. Expert na energetiku a zejména plynárenství Vratislav Ludvík však v rozhovoru pro Lidovky.cz popisuje, že možná už na začátku léta 2023 lze čekat výrazné zlevnění. 

  Podmínkou naplnění jeho prognózy prý bude, zda se Evropa dokáže s plynem uskrovnit. V té souvislosti Evropská komise navrhla, že členské země EU by měly kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu – který se na dovozu této komodity do Unie podílí zhruba 45 procenty – omezit spotřebu během nadcházející topné sezony o 15 procent. Za důležité Ludvík považuje i vybudování již chystaných a kapacitně rozšiřovaných přístavních terminálů pro zplynování tankery dováženého zkapalněného zemního plynu (LNG). Právě vliv jeho ceny, která je dle Ludvíka dnes už nižší než zemního plynu dopravovaného potrubím z Ruska, ke zlevnění rovněž přispěje.

  Zatím se však EU potýká s poklesem dodávek plynu z Ruska. Situace se zkomplikovala, když Moskva v únoru zahájila útok na Ukrajinu a Unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.

  Lidovky.cz: Aktuálně je cena na burze v Nizozemsku 160 eur za MWh. Bude klesat?
  Musíme se dostat mnohem níž. Na hodnoty, které se blíží těm původním. Vždyť americký plyn v Americe je šestkrát levnější než v Evropě.

  Lidovky.cz: Je podle vás reálné, že by plyn stál v Evropě přibližně jako přesně před rokem?
  Já si myslím, že ano. Berte to jako můj názor. Jeden důvod je ten, že se vyrovná nabídka s poptávkou. Velmi bych v této situaci doporučoval, aby se v rámci celoevropských opatření například vytvořilo jednotné dispečerské řízení evropské plynárenské soustavy. To je naprosto nezbytné a musí se to udělat co nejdřív.

  VRATISLAV LUDVÍK (73)■ V ropném průmyslu a plynárenství zastával řadu významných funkcí ve státní správě, v evropských institucích i podnicích a v poradenských firmách (např. RWE, Unipetrol, Deloitte & Touche, Gaz de France).■ Podílel se na přípravě Evropské energetické charty, je čestný člen Českého plynárenského svazu.■ Absolvent VŠE Praha.

  Druhý důvod, proč by cena mohla klesnou na loňskou úroveň je i to, že pokud se bude dál udržovat unijní zelený program Green Deal a čím víc se budete přibližovat termínu, kdy by měl plyn v uvozovkách „skončit“, což je samozřejmě sice hloupost, ale budiž, tak tím víc budou klesat investice do plynu a plynárenských technologií. Protože ty dlouhodobé se už nevyplatí. Takže nebudete stavět plynovody, přestože by byly potřebné. Nevyplatily by se, plyn přestane být zajímavý. Tak to je druhý faktor, který bude působit proti vysoké ceně.

  Lidovky.cz: Není to trochu scifi v situaci, kdy se naopak celá Evropa nyní všemožně snaží plyn, tedy ten z neruských zdrojů, posílit? Nemluvíte o době až za desítky let?
  Podívejte, EU má stále plán skončit s plynem do roku 2035. Za třináct let nebudete investovat do plynu ani haléř. Přitom nyní se investují do těch tankerů na zkapalněný plyn LNG a terminálů na jeho zpracování obrovské sumy. Kapacita terminálů bude schopna pokrýt téměř kompletní dovoz, když odečtu Alžírsko a Norsko, odkud plyn jde do Evropy přímo potrubím. Je třeba také vědět, že nynější přepravní trasy, tedy stávající plynovody jako je OPAL, EUGAL a podobně, mají dostatečnou kapacitu na to, aby neruský plyn z LNG terminálů po Evropě bez problémů distribuovaly.

  Lidovky.cz: Odhadl byste tedy, kdy se cena plynu může dostat na rozumnou úroveň, případně třeba i na hodnoty před rokem?
  Já bych nevylučoval, že by k tomu mohlo dojít někdy na začátku léta příštího roku. V podstatě za tři čtvrtě roku. V té době, si myslím, už ruský plyn nebude hrát žádnou roli a jeho cenu přebije plyn, který se bude prodávat přes LNG tankery v rámci kontraktů s producenty a nikoliv přes lipskou burzu, která je dnes Ruskem evidentně zmanipulovaná a šponovaná závratně vysoko. Proto půjde cena rapidně dolů.

  Lidovky.cz: Máte pro to nějaké relevantní data nebo příklad?
  Podívejte se třeba na Bulharsko. To se nedá srovnat s tím, co se děje v Evropě. Bulharsko je dnes zásobeno tankery s LNG, mají americký plyn, který je výrazně levnější než to, co platí zbytek Evropy.

  Lidovky.cz: Jinými slovy, po moři v tankerech dovážený a zkapalněný plyn LNG je levnější než ten klasický, dopravovaný v plynovodech?
  Samozřejmě, že je levnější. Tvrzení, že je LNG dražší, vůbec není pravda. Uvědomte si, že když chcete přepravit ruský plyn tři tisíce kilometrů dlouhým potrubím, musíte ho postavit, udržovat, plyn pohánět turbo kompresory a podobně. Rusko počítá ztráty z přepravy 30 procent. Nejsou fyzické při přepravě, ale je to plyn, který Rusko spotřebuje na pohon kompresorů, rozdá cestou naturálně místo dolarů za služby, tranzitní poplatky a podobně. To jsou obrovské náklady, které když přepočtete, tak jsou vyšší než když vytěžíte břidlicový plyn, zkapalníte a přepravíte tankery.

  Lidovky.cz: Nedávné obnovení provozu po odstávce plynovodu Nord Stream 1, byť jen z pouhých 40 procent kapacity, je podle ministra Síkely šancí k lepšímu zvládnutí zimy a topné sezóny. Vidíte to také tak?
  Úplně stejně. I s tím dovětkem, že se nadále jedná o naprosto nejistou dodávku zemního plynu, že není zaručeno, že ji Rus kdykoliv nepřeruší, a také, že to je jistá výhoda, protože nám to umožní trochu rychleji plnit zásobníky, abychom je měli na zimu. Ale v žádném případě to neznamená návrat k ruskému plynu. To znamená, že stále se bude pracovat na tom, abychom se od ruského plynu odpojili.

  Lidovky.cz: Nicméně bez šetření a úspor to nebude jednoduché. Brusel požaduje, abychom ušetřili aspoň 15 procent spotřeby.
  Jednoduché není nikdy nic. Ale uvědomte si jednu věc. Evropská unie spotřebovává zhruba 500 miliard kubických metrů plynu ročně. Z toho kolem 260 až 270 miliard si sama těží. Takže když si vezmete těch uspořených 15 procent, jsme na 75 miliardách úspory. Ruská dodávka v době největšího rozkvětu, když odečtu Turecko, které není v Evropské unii, se pohybovala kolem 140 miliard kubíků. Čili více než polovinu ruských dodávek jsme jenom prostými úsporami schopni nahradit. To je hodně významné. A ta zbylá část – dovoz amerického stlačeného zemního plynu LNG je na trojnásobku…

  Lidovky.cz: Zatím.
  Ano. Proto říkám, v tuto chvíli. A neustále poroste, protože v současné době, jen co si já teď vybavuji, se buduje pět instalací terminálů, na pobřeží zaparkovaných odpařovacích (zplynovacích z dopraveného tekutého stavu) stanic, přes které lze přepravoval plyn normálně do sítě. Jsem potěšen, že nápad, který jsem prezentoval asi před tři čtvrtě rokem, že by se dal využít plynovod EUGAL, který vede z německého Lubminu na jih k nám, reálně může pomoci dopravit plyn z pobřeží dovezeného LNG. Samozřejmě, byla by to dělba s Německem. Možností je spousta.

  Lidovky.cz: Stačilo by to?
  My potřebujeme, aby tady bez problémů fungovala plynárenská síť a zásobování, každý kvartál pravidelně k nám dostat něco málo přes 2 miliardy krychlových metrů. Ale průběžná spotřeba během roku je taková sinusoida. Přičemž poměr mezi maximem a minimem je jedna ku čtyřem. Čili v létě se spotřebuje čtyřikrát méně plynu než v zimě. Takže v případě, když máte rovnoměrnou dodávku, potřebujete podzemní zásobníky. Ty neznamenají zásobu plynu na špatné časy, ale takovou odloženou spotřebu na zimu. Během léta se plní zásobníky co nejvíc to jde, pak se stabilizují a je pak možné z nich čerpat, dodávat do sítě chybějící plyn v momentě, kdy spotřeba je větší než základní dodávka, tedy dovoz. Takhle to běhá rok za rokem.

  Lidovky.cz: Co to konkrétně znamená pro Česko?
  Separátně pro nás není asi zásadní problém uspořit těch 15 procent spotřeby, to bude podle mě dosaženo i tou šílenou cenou, která dnes panuje. Je samozřejmě důležité mít nezbytné množství plynu k dispozici, ale zdá se, že v tuto chvíli začíná být důležitější jeho cena. To, že začala růst v podstatě v momentě, kdy v říjnu 2021 dlouhou dobu v Německu lilo jako z konve, slunce tolik nesvítilo a nefoukal vítr. Veškerá zelená energetika stála a bylo ji potřeba sanovat pomocí plynových elektráren. A to byl přesně ten moment, kdy se zjistilo, že Gazprom sice nakoupil kapacitu a zaplatil za ni, ale nedal tam žádný plyn.

  Lidovky.cz: Máme jasno, proč to Gazprom udělal?
  Příčinou bylo vydírání Evropské unie a nejvíc Německa, aby se povolil provoz plynovodu Nord Stream 2. Což se nestalo, cena vyletěla zhruba na trojnásobek, poptávka byla vyšší než nabídka, a Rus tu nabídku neustále udržoval tak, aby byla nižší než poptávka. Cena tedy vylétla do šílené výše. Nejhorší, tedy kolem nějakých 340 eur za MWh, byla v momentě, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Pak klesla, ale na úroveň, která je stejně nepřijatelná, protože je ekonomicky nepodložená. Je trojnásobkem ekonomicky podložené ceny.

  Lidovky.cz: Upozornil jste na informaci, podle které nehrozí úplné vyschnutí plynovodu Nord Stream 1, který je rozhodujícím zdrojem pro Evropu. Rusko prý tudy musí dodávat minimálně 23 miliard kubických metrů ročně. A to z technických důvodů, aby nedošlo k nevratným škodám na těžebních polích. Je to pravda?
  Asi nebudu daleko od pravdy, pokud jako zdroj této informace označím klubko zdejších proruských plynárenských expertů. Není to totiž pravda. Rusko v loňském roce vytěžilo zhruba 700 miliard kubických metrů plynu, z toho dodávka plynovodem Nord Stream 1, tedy 40 procent jeho kapacity, představuje 22,7 miliardy kubíků, tedy 3,2 procenta ruské těžby plynu. Prostým náhledem musíme dospět k názoru, že tři procenta nemohou v žádném případě stabilitu těžby jakkoliv ovlivnit. Účelem této dezinformace je pravděpodobně snaha ukolébat před zimou evropské odběratele ruského plynu, aby následné zastavení dodávek způsobilo šok.

  Autor:  Miroslav Petr   25. července 2022

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/cena-plynu-do-roku-spadne-expert-ludvik-veri-v-dovoz-ze-zamori-a-konec-zavislosti-na-rusku.A220725_093408_ln_ekonomika_rkj?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=mix_ln-62329+20220725-155958&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fbyznys%2Fcena-plynu-do-roku-spadne-expert-ludvik-veri-v-dovoz-ze-zamori-a-konec-zavislosti-na-rusku.A220725_093408_ln_ekonomika_rkj&zdroj=mail