Česká energetika se mění, potřebuje drahé datacentrum a nový zákon, míní experti

 • 31.1.2023
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu finišuje komplexní novelu zákona, která může výrazně změnit tuzemskou energetiku prostřednictvím malých obnovitelných zdrojů. Ke schválení a úplnému fungování nových pravidel nicméně vede dlouhá cesta. Změny si žádají zřízení speciálního datového centra, nový tarifní systém a zřejmě i zbrusu nový energetický zákon. 

  O tom, co všechno je potřeba, aby se česká energetika závislá na několika tradičních velkých zdrojích přeorientovala a stala se více decentralizovanou, se v úterý vedla debata na konferenci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

  Účastníci akce se do malé konferenční místnosti v útrobách budovy dolní komory téměř nevešli. Počet řečníků i posluchačů odpovídal důležitosti, ale také složitosti daného problému. K novele energetického zákona nazývané LEX OZE II se v mezirezortním řízení sešlo tři sta stran připomínek. Původně se počítalo s tím, že novela projde legislativním kolečkem do července tohoto roku.

  Novela zavádí definice energetických společenství a aktivních zákazníků. Díky nim si firmy, lidé, obce a další subjekty budou moct energii sdílet. Fotovoltaické panely na střeše školy budou o prázdninách posílat elektřinu přilehlému domovu důchodců. Aktivní zákazník bude v panelovém domě spotřebovávat elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky na střeše své chaty. To jsou jen dva z mnoha případů, jak by to v budoucnu mohlo fungovat.

  Zásadní otázkou je, jak si s tím poradí přenosová a distribuční soustavy. Platí totiž, že elektřinu lze zatím ukládat jen v omezené míře a tudíž nabídka se v každém okamžiku musí rovnat poptávce.

  Rovnováha v každé čtvrthodině

  „S obrovským počtem obnovitelných zdrojů energie, které se v soustavě připojují a budou připojovat, se nám začínají výrazným způsobem měnit toky v soustavě. Byli jsme celou dobu zvyklí na jednosměrný tok elektřiny od výrobny směrem ke spotřebiteli. Teď jsou směry toků obrovským způsobem měněny. Vzniká velká fluktuace napětí, která je spojená s rozvojem obnovitelné energetiky,“ uvedl na konferenci místopředseda představenstva společnosti ČEZ Distribuce Radim Černý.

  Právě proto je podle něj i podle dalších představitelů tuzemské energetiky potřeba Elektroenergetické datové centrum, které by sledovalo údaje o výrobě elektřiny na celém území Česka, informace o poptávce, o přetocích do sítě z obnovitelných zdrojů a podobně.

  „Není to nic jiného než řídicí systém, kterým budeme řídit distribuční soustavy a přenosovou soustavu. Obsahuje to provozní data, kterými budeme sledovat toky elektřiny,“ uvedl Martin Durčák, šéf společnosti ČEPS, která je provozovatelem přenosové soustavy na území ČR.

  „Obchodní jednotkou je dnes jedna hodina. Od třetího kvartálu příštího roku bude obchodní jednotkou čtvrtina hodiny. To, co se rámci jedné čtvrthodiny vyrobí, se musí započíst během té samé čtvrthodiny. To znamená, my budeme počítat s jinými intervaly, a daleko rychleji. Když si to začnete násobit počtem komunit, aktivních zákazníků, tak dostanete stovky tisíc milionů dat, které se v určitém okamžiku musí vyměnit, aby došlo ke správnému zápočtu a správnému vyúčtování. To je ten důvod, proč potřebujeme EDC,“ vysvětlil Durčák.

  ČEPS spolu s odborníky z distribučních společností na datacentru pracuje už dva roky. Vybudování EDC bude stát podle odhadů jednu miliardu korun. Stát ho chce financovat z Národního plánu obnovy.

  Kvůli požadavkům nové éry energetiky je podle odborníků rovněž potřeba reforma tarifních systémů, na níž už pracuje Energetický regulační úřad.

  Místo novel zbrusu nový zákon

  Novela energetického zákona týkající se komunitní energetiky je jenom jednou z několika legislativních změn, které mají Česko posunout k decentralizaci zdrojů. První novela LEX OZE I bude platit od 1. března, přičemž umožňuje vyrábět a sdílet si elektřinu v rámci bytového domu. 

  Po LEX OZE II má následovat další novela, která se bude týkat agregace a akumulace. Podle některých odborníků by bylo lepší, kdyby se napsal zbrusu nový energetický zákon.

  „Stávající energetických zákon není vhodný pro implementaci prvků změny paradigmatu energetiky. Jeho koncepce je přežitá. Snaha o jeho novelizaci po částech bude velmi obtížná, kontraproduktivní a v konečném důsledku možná pracnější. Je potřeba věnovat energii novému energetickému zákonu. Když se nepochlapíte a nezačnete to dělat, tak to, o čem tady mluvíme, se bude dělat velmi těžce a bude to mít celou řadou legislativní barier, které ještě možná nejsme schopni odhadnout,“ vyčinil přítomným poslancům předseda Teplárenského sdružení Mirek Topolánek.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/komunitni-energetika-novela-datove-centrum-spolecenstvi-aktivni-zakaznik.A230131_145918_ekonomika_maz?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=ranni-66028+20230201-055953&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fekonomika%2Fdomaci%2Fkomunitni-energetika-novela-datove-centrum-spolecenstvi-aktivni-zakaznik.A230131_145918_ekonomika_maz&zdroj=mail