Energie zdražovat nemusely. Vláda se podřídila Bruselu dřív, než bylo nutné

 • 10.11.2023
 • Zdražení elektřiny a plynu od Nového roku – alespoň státem regulované složky o desítky procent pro obyvatele a firmy, které oznámil před pár dny Energetický regulační úřad – vůbec nemuselo přijít. Vláda mohla podle zjištění MF DNES lidem ulevit a hradit část ceny z evropských peněz za emisní povolenky, což se v minulosti i v letošním roce běžně dělo. A Fialův kabinet mohl peníze používat na pomoc s placením elektřiny a plynu další měsíce v následujícím roce. Jenže se podřídil Bruselu dřív, než musel. 

  Stačilo nepospíchat

  Plošnou pomoc s cenami sice zakazuje od ledna nová směrnice EU, ale dokud ji český parlament neschválí a „nepřeklopí“ do zákonů, není platná a Česko by mohlo dál hrát podle starých pravidel.

  Směrnici schválila Unie v polovině roku s tím, že má platit od ledna, ale Česko ji dosud nestihlo schválit. Směrnici totiž překlápí do novely zákona o emisních povolenkách, ke kterému však mají ministerstva i třeba Svaz průmyslu a obchodu řadu připomínek. Dokud je ministerstvo životního prostředí nevyřeší, nemůže zákon poslat ani ke schválení vládě. Podle odborníků se to určitě nestihne do konce roku, a kdyby vláda chtěla domácnostem s placením energií ulevovat co nejdéle, stačilo s přijetím nepospíchat.

  „Byla obava, jak by bylo ‚vysezení‘ směrnice a její záměrné nepřijetí vnímáno. A proto bylo rozhodnuto, že se peníze nepoužijí.“

  S evropskými penězi na snížení účtů za elektřinu a plyn pro obyvatele a podniky přitom původně počítala vláda i Svaz průmyslu a obchodu. Zarazilo to ale ministerstvo životního prostředí, když mu přišla odpověď z Unie. A vláda poté rozhodla: celou sumu musí zaplatit domácnosti a firmy.

  „Možnost využití výnosů z emisních povolenek na pomoc s vysokými cenami energií v příštím roce vláda prověřovala, Evropská komise ale ministerstvu životního prostředí sdělila, že by byl takový postup v rozporu s pravidly EU a není možné takto postupovat. Využití výnosů z povolenek je možné pouze na opatření vyjmenovaná ve směrnici,“ komentoval mluvčí vlády Václav Smolka.

  Směrnice sice od ledna platí, ale není víc než český zákon. „Podmínkou je, že bude přenesena, transponována do české legislativy, takže jistá cesta tímto způsobem, že nebude transponována, tu je,“ potvrzuje zdroj MF DNES z Evropské komise, který si nepřál být jmenován.

  Skrze takzvané emisní povolenky reguluje EU množství vypouštěných skleníkových plynů. Jednotlivé státy získají povolenky, část rozdělí producentům škodlivin bezplatně a s těmi ostatními se obchoduje a podniky je musí nakupovat – jako jakési odpustky za to, že vypouští škodliviny.

  Právě z části těchto peněz, což jsou miliardy korun ročně, český stát hradil i část regulované ceny elektřiny a plynu a energie lidem zlevňoval. Pro příští rok už vláda peníze použít nechce s tím, že jí Evropská komise odepsala, že už to nebude možné.

  Jde o směrnici, která říká, na co se smějí peníze z obchodování s emisními povolenkami použít. Evropská unie ji přepracovala, zrevidovala, a to na začátku června s platností od příštího roku.

  V novém znění směrnice už Brusel povoluje výnosy z dražeb emisních povolenek použít plošně pouze na rozvoj obnovitelných zdrojů a nejsou v ní žádné případné výjimky či přechodná období nebo možnost, že by se použily peníze na plošné snížení cen elektrické energie.

  Existuje ale určitá cesta, jak by mohlo Česko peníze dál využívat. A to na základě výkladu, že směrnice není více než zákon dané země. Novou, upravenou směrnici totiž musí členské státy takzvaně transponovat – promítnout do své legislativy.

  Česká republika to měla udělat do konce letošního roku. Což se nestalo a velmi pravděpodobně během krátké doby ani nestane. Do české legislativy má změnu evropské směrnice o emisním obchodování dostat novela zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který připravuje ministerstvo životního prostředí.

  Právě tuto novelu vláda dosud neprojednala, protože v připomínkovém řízení – které skončilo už v červnu – se strhl boj a přetahovaná o peníze z povolenek mezi jednotlivými ministerstvy, Svazem průmyslu a obchodu a dalšími. Ministerstvo životního prostředí dodnes nemá vyřízené spousty připomínek, které k novele dostalo, a bez toho ji vláda projednat nemůže.

  Ještě před pár měsíci přitom ministerstvo průmyslu a obchodu prosazovalo, aby Česko znovu využilo peníze z emisních povolenek a lidem tak ulevilo se zdražováním energií. „Ministerstvo využití výnosů z emisních povolenek na pomoc s vysokými cenami energií v příštím roce navrhovalo od léta. Gestorem zákona je ministerstvo životního prostředí, podle nějž by tento postup byl v rozporu s pravidly EU. Na základě toho vznikla koaliční shoda, že tento způsob financování zvolen nebude,“ vysvětlil mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík.

  Ministerstvo životního prostředí se v létě dotázalo Evropské komise, jestli peníze použít může, či nikoliv. A dostalo písemnou odpověď v angličtině, ve které EU odmítá plošnou podporu a píše, že „se musí jednat o použití na rozvoj nových obnovitelných zdrojů.“ „Využití výnosů z povolenek je možné pouze na opatření vyjmenovaná ve směrnici,“ vysvětluje mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková. Stejně resort argumentoval všem zastáncům toho, aby Česko peníze z povolenek využilo, s tím, že odpověď Evropské komise je jasná.

  I tak ale část politiků – v čele s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou – prosazovala, aby Česko peníze použilo, protože směrnice není českým zákonem.

  Politici ale nechtěli podle zjištění MF DNES riskovat reakci evropských politiků, institucí a případnou pokutu a spory. „Byla obava, jak by bylo ‚vysezení‘ směrnice a její záměrné nepřijetí vnímáno. A proto bylo rozhodnuto, že se peníze nepoužijí, v rozpočtu se navíc na kompenzace na nárůst cen peníze najít nedají a nárůst bude překlopen na odběratele, tedy obyvatele a provozy,“ říká zdroj MF DNES z blízkosti vlády.

  Ministerstvo financí vypočítalo, že kdyby chtělo s cenami pomoci z rozpočtu, muselo by najít 26 miliard korun a o to zvýšit deficit rozpočtu. „Vláda rozhodla, že stát nemá v relativně stabilní době sahat po nákladných plošných řešeních, která by šla proti rozpočtové konsolidaci, ale pomáhat adresně tam, kde je třeba,“ řekla mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/energie-regulace-eu-vlada-smernice.A231109_202323_domaci_mejt?zdroj=zavora_odemcena