Poslanci usnadnili pravidla pro výstavbu malých fotovoltaických zdrojů

 • 14.12.2022
 • Sněmovna schválila novelu energetického zákona, která má usnadnit výstavbu malých fotovoltaických zdrojů elektřiny. Pro stavby obnovitelných zdrojů do 50 kilowattů nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu. Nyní není licence nutná do 10 kilowattů. 

  „S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, který významně usnadňuje povolovací procesy pro obnovitelné zdroje,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

  „Míří se správným směrem, o tom není nejmenších pochyb,“ řekl stínový ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček.

  „Nikdo nechce dopustit, aby tady vznikala nová solární pole,“ zdůraznil ministr zemědělství Marian Jurečka. „Není důvod opakovat příběh z roků 2009 a 2010,“ uvedl Jurečka.

  Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby.

  Ministerstvo financí také bude moci za mimořádné tržní situace poskytovat obchodníkům s energiemi úvěry kvůli odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení situace. O úvěru nebo zápůjčce by rozhodovala vláda, podmínky bude stanovovat svým nařízením.

  Změny v řízení Národní sportovní agentury

  Poslanci schválili změny v řízení Národní sportovní agentury, která rozděluje sportovní dotace. Vést ji má tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Na činnost agentury má dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Změnu ještě musí potvrdit Senát.

  Vláda v listopadu jmenovala novým šéfem Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka. Nahradil Filipa Neussera, který skončil kvůli nevyhovujícímu vzdělání.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-pravidla-pro-vystavbu-malych-fotovoltaickych-zdrojum-energeticky-zakon.A221214_053514_domaci_kop?zdroj=vybava_idnes