Revoluce v platbách za elektřinu: více by mohli platit ti, kteří se snaží šetřit. Týká se to i vás?

 • 15.8.2022
 • Chalupáři by měli zpozornět, stejně jako všichni ti, kteří například kvůli své dílně potřebují vysoké jističe, odebírají ale jen málo elektřiny.

  Rozjela se revoluce v platbách za distribuci elektřiny, více by měli platit všichni, kteří chtějí mít možnost odebírat hodně, ale za rok odeberou jen málo. To se týká i samostatně žijících důchodců. Připlatit by si ale měli například i majitelé solárních panelů na střeše.

  Energetický regulační úřad opět spustil přípravu nové struktury plateb za jističe a distribuci elektřiny. I když konkrétní podoba teprve vzniká, podklady jasně zmiňují, kdo za stávající situace platí málo.

  Pravidla EU

  Změnu si žádají i pravidla Evropské unie k zeleným cílům. Revoluce v platbách na jističe jich má pomoci dosáhnout. Každá česká domácnost platí měsíc co měsíc pevnou platbu podle svého jističe a následně i poplatky odvíjející se od každé spotřebované kilowatthodiny. Změna míří k tomu, že se bude platit více za jistič a méně už podle spotřeby. Ve výsledku tak mají ušetřit všichni s vyšší spotřebou a naopak tratit ti s relativně malou. Cílem je spravedlivější dělení nákladů, jednoduché to ale nebude.

  Když se k podobnému kroku v roce 2016 odhodlala tehdejší šéfka úřadu Alena Vitásková, narazila na odpor. Nápad vyvolal vlnu nevole veřejnosti i politiků. Vše ještě zesílilo, když úřad poskytl kalkulačku, ve které šlo zjistit, kolik si kdo připlatí. Připomínek k plánu přišlo 15 tisíc.

  Je možné počkat

  Ukázalo se, že 38 procent domácností bude platit více, v některých případech i o tisíce. Že většina spotřebitelů měla ušetřit, už bylo vedlejší. Vitásková později prohlásila, že je možné „ještě počkat“. Vše se odložilo na rok 2019 a později už nebylo o úpravě vidu ani slechu.

  Experti celou dobu opakovali, že změna bude muset dříve nebo později stejně přijít. Oslovené distribuční společnosti změnu považují za nezbytnou. Dodávají, že cílem není od lidí vybrat více peněz, ale to, aby platby byly spravedlivější. „Některé skupiny zákazníků současný systém zvýhodňuje,“ říká mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.

  „Určitě je potřeba zjednodušit celý tarifní systém. V současné době existuje celkem 23 distribučních sazeb,“ říká mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. „Primárně jde o to, aby zákazníci přiměřeně platili náklady, které vyvolali,“ podotýká.

  Změnu vyžaduje probíhající proměna energetiky směrem k obnovitelným zdrojům a ke stále vyšší decentralizaci. Místo pár obřích elektráren fungujících 24 hodin denně 7 dní v týdnu a 365 dní v roce postupně nastupují tisíce, výhledově až stovky tisíc i miliony drobných elektrárniček. Některé vyrábí podle síly větru, jiné podle slunce a další například podle průtoku vody.

  „Před takřka dvaceti lety, kdy vznikala současná tarifní struktura, nebyla v porovnání se současností žádná elektromobilita ani výrobny elektrické energie na rodinných domech,“ popisuje některé ze změn Hanzelka. „Chování a požadavky zákazníků se mění a s tím se musí změnit i systém zpoplatnění užívání distribuční soustavy,“ dodává.

  Ať platí podle toho, jaké náklady síti vytváří

  První změny mají přijít příští rok, nejprve přes zjednodušení výroby elektřiny v bytových domech, revoluce v cenách má přijít až v dalších letech. „Aktuálně jde skutečně jen o návrh koncepce, ke které probíhá veřejný konzultační proces. Jak bude tarifní systém nastaven, je otázkou diskusí i dalšího vývoje v oblasti energetiky,“ říká mluvčí Energetického regulačního úřadu Vladimír Černý.

  Základní myšlenka změn je jednoduchá – každý by měl platit podle toho, jaké náklady sám distribuční síti vytváří. A speciální pozornost v chystaném materiálu se věnuje právě zbytečně vysokým jističům, na které se ve výsledku dimenzuje síť. Zmíněné je i „neospravedlnitelné“ využívání zvýhodněných tarifů například kvůli elektrickému bojleru nebo elektrickému vytápění. „Využívá výhody nižších cen zajišťování distribuce elektřiny, aniž by poskytoval provozovateli distribuční soustavy služby, které by nízký tarif ospravedlnily,“ popisuje materiál situaci, kdy lidé sice tento tarif mají, ale dané spotřebiče v dostatečné míře nevyužívají.

  Tomu všemu má být konec. U jističů jsou na ráně chalupáři, kteří mají například třífázovou pilu na řezání dřeva, případně další spotřebiče, kvůli kterým potřebují vysoký rezervovaný příkon. Ten si ale za stávajících pravidel musí držet celý rok. Pro ty má být určen speciální tarif, jeho podoba ale zatím není známa. Energetický úřad opakuje, že vše musí projít debatou a výpočty. Poplatky mají být nastaveny tak, aby motivovaly k nastavení nižších hodnot jističů. Očekává se, že měnit jistič by mohlo jít i přes aplikaci, a hodnotu tak nastavovat podle potřeby i několikrát ročně. Aby operátoři distribuční sítě neměli těžkou hlavu z toho, že by to nakonec někdo chtěl opravdu využít. Materiál předpokládá, že pokud lidé budou chtít méně ampérů, klesnou celkové náklady distribuce.

  V dalších letech má problém s neférovostí dělení nákladů distribuce ještě dál zvýšit rozšíření fotovoltaik na střechách domů. To si vyžádá vysoké náklady, aby byla síť připravena na to, že slunce náhle přestane svítit. Stále více domácností si bude vyrábět svou elektřinu a ze sítě ji budou brát jen nahodile. Stejně tak přibude solárních a větrných parků a bude tak složitější a nákladnější zajistit, aby bylo v každý okamžik v síti dost elektřiny.

  Majitelé fotovoltaiky zvedají náklady distribuce, protože se pořád musí počítat s tím, že slunce svítit přestane, měli by tak teoreticky přispívat více.

  Nejde jen o rodinné domy, ale do budoucna i bytovky a firmy. Jen počasí rozhoduje, kolik nakonec ze sítě odeberou. Dosud náklady na tuto situaci nesou ti, kdo fotovoltaiku nemají, někteří ji ani mít nemohou.

  Politický boj

  Stanovení konkrétních plateb tak může být opět politickým problémem. Více by mohli platit ti, kteří se snaží energiemi šetřit, případně ti, kteří investují do své nezávislosti.

  Výsledkem tak může být kompromis. Důležitou součástí změn je i zavádění moderních technologií. Brusel vyžaduje větší propojení výroby a spotřeby, právě to má pomoci výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů zvládat. Lidé by měli být motivováni využívat elektřinu, když je jí dostatek či přebytek, a naopak odrazováni od využívání, když je jí nedostatek.

  Řešit to mají hlavně chytré měřiče, podle kterých by lidé platili cenu elektřiny platnou podle aktuální situace v daný okamžik. Technologické novinky by pak měly spotřebiče včetně elektroaut více propojit s distribuční sítí.

  Ta by tak mohla zrychlovat či zpomalovat nabíjení auta a v případě potřeby si z něj elektřinu i vzít. To stejné platí i u spotřebičů – kdo je bude využívat, když se to bude distributorovi hodit, ten by měl ušetřit, naopak, kdo si je bude pouštět v nevhodnou dobu, ten si připlatí.

  Autor: Roman Šitner

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/revoluce-platby-elektrina-vice-platit-energie-setrit.A220814_204423_ln_ekonomika_lros?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=ln_ranni-62709+20220815-073139&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fbyznys%2Frevoluce-platby-elektrina-vice-platit-energie-setrit.A220814_204423_ln_ekonomika_lros&zdroj=mail