Slunce komplikuje výkupy z fotovoltaik. Dodavatelé začínají upravovat ceny

 • 11.6.2024
 • Počet solárních elektráren v Česku stále roste. Ve slunečných dnech je přebytků z fotovoltaik tolik, že se jejich cena dostává do záporných hodnot. Skokový růst obnovitelných zdrojů v ČR již začíná ovlivňovat strategie a cenovou politiku dodavatelů energií. Někteří kvůli tomu snižují výkupní ceny přebytků elektřiny. Od tohoto kroku si slibují, že klienti budou elektřinu z domácích fotovoltaik spíše spotřebovávat než nabízet k prodeji. 

  Podle Solární asociace bylo v loňském roce připojeno do sítě 82 799 nových solárních elektráren o výkonu 970 megawatt peak (MWp). Oproti roku 2022 přibylo 49 tisíc nových elektráren, což představovalo nárůst o 145 procent.

  Prostředky ze Solárního účtu může zákazník uplatnit třemi různými způsoby.

  „Když se v Centropolu řekne fotovoltaika a mikrozdroje, asociace nejsou o radosti z dalších obnovitelných zdrojů, ale o starosti s jejich integrací s co nejnižším dopadem,“ přiznal v březnovém rozhovoru Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.

  Došlo na konkrétní kroky, firma přednedávnem rozeslala části svých klientů dopis, v němž je informuje, že kvůli vyššímu počtu slunečných dní a přebytků z fotovoltaik snižuje cenu výkupu elektřiny.

  „Abychom alespoň částečně zohlednili tyto výkyvy, upravujeme s účinností od 20. 6. 2024 cenu výkupu. Máte-li u naší společnosti více výrobních míst, vztahuje se tato informace i na ně. Cena za veškerou elektřinu dodanou do sítě od 20. 6. 2024 činí 200 Kč za megawatthodinu,“ píše se v dopise.

  Dále se v něm uvádí, že klient může smlouvu na výkup elektřiny na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní dobou při změně ceny ukončit zrychleně, a to k datu účinnosti změny, tedy k 20. červnu. Výpověď z důvodu úpravy ceny akceptuje Centropol i po termínu. Zákazníky však vyzývá, aby uvedli datum, kdy případně chtějí smlouvu ukončit.

  „Máme dvě skupiny klientů, s nimž máme podepsanou smlouvu o výkupu. Jednu představují ti, kteří u nás na shodném odběrném místě mají také smlouvu na spotřebu elektřiny. Těmto klientům cenu výkupu nyní nesnižujeme ani nemáme připravený žádný konkrétní termín a elektřinu od nich vykupujeme za částku 1 750 Kč za megawatthodinu. Navíc nehradí žádné další poplatky a nemusejí se obávat, že bychom jim účtovali záporné ceny elektřiny,“ vysvětluje Matoušek.

  Jak dodává, druhou skupinou jsou zákazníci, kteří od společnosti elektřinu neodebírají. Právě těm Centropol snižuje výkupní cenu na částku 200 Kč za megawatthodinu. „Naposledy v únoru jsme tyto klienty informovali, jak přejít k Centropolu také s dodávkou elektřiny a díky tomu získat vyšší cenu výkupu. Klientům, kteří tak neučinili, se tak ceny nyní snižují,“ potvrzuje marketingový ředitel a člen představenstva firmy.

  Důvody ke snížení ceny jsou prý dva. Prvním je výkon, objem vyrobené elektřiny ve špičkách, který je – bez možnosti jej ovlivnit ze strany dodavatele – již vysoký. Druhým důvodem jsou náklady na odchylku u těchto klientů.
  „V zásadě by správná cena přes léto byla někde blízko nuly, takže cena 200 Kč je za mě stále zajímavá,“ říká Matoušek. O zrušení smlouvy u Centropolu prozatím formálně požádalo několik desítek klientů. Společnost si od snížení ceny slibuje, že domácnosti budou více motivovány alokovat vyrobenou elektřinu ve větší míře ve svém odběrném místě a proměňovat ji ve spotřebu. 

  „To je hlavním smyslem a důvodem existence mikrozdroje, solární elektrárny na rodinném domě. Dodávka elektřiny formou přetoků do sítě je až na posledním místě,“ dodává marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.

  Výkup pouze pro vlastní

  Zákazníci společnosti ČEZ z řad domácností, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem do 50 kW provozovanou bez licence a rozdělené identifikační kódy EAN zvlášť pro odběr elektřiny a zvlášť pro vyrobenou elektřinu, mohou s ČEZ Prodej uzavřít na výkup elektřiny smlouvu. „Cena výkupu je zjednodušeně spotová cena elektřiny minus poplatek 500 Kč. Ten je určený zejména na pokrytí nákladů na takzvanou odchylku, tedy rozdíl mezi nahlášenou a skutečnou spotřebou portfolia dodavatele,“ uvádí Alice Horáková, mluvčí ČEZ.

  Zákazníkům, kteří si pořídí střešní fotovoltaiky, ČEZ rovněž nabízí možnost sjednat si speciální produkt Elektřina pro soláry, který fungování virtuální baterie připomíná. Umožňuje zákazníkům energii, kterou nezvládnou spotřebovat či uložit, poslat formou přetoků do distribuční sítě a následně ji využít v době, kdy fotovoltaika pokrýt spotřebu domácnosti nestačí. ČEZ Prodej přetoky do distribuční sítě odečítá od zákazníkovy spotřeby, a to za stejnou cenu, jakou zákazník platí v rámci sjednaného produktu. Konkrétně jde o cenu silové elektřiny, regulovanou složku zákazník stále platí.

  Cílem je podpořit využití ze slunce vyrobené elektřiny přímo v domácnosti, slevy však platí maximálně do stejného objemu, jakým je zákazníkova spotřeba. „Pokud má zákazník spotřebu 5 MWh, ale do sítě pošle 7 MWh, odečte se mu ve vyúčtování cena silové elektřiny za 5 MWh,“ upřesňuje mluvčí. Jak uvádí, výkup elektřiny z výrobních zdrojů s instalovaným výkonem pod 100 kW, což je u domácností vždy, je podmíněn dodávkou elektřiny od společnosti ČEZ.

  Stejnou podmínku musí splňovat i zákazníci společnosti MND. V případě, že si otevřou Solární účet, nově mohou získanými prostředky uhradit energie nejen sobě, ale i blízkým. Zákazníkem mohou být domácnosti s fotovoltaikou s instalovaným výkonem do 50 kW provozovanou bez licence pouze za účelem vlastní spotřeby. S distributorem musí mít sjednané přetoky přebytečné elektřiny do sítě.

  Přebytek lze použít jako dárkový poukaz

  Získané prostředky ze Solárního účtu zákazník může uplatnit třemi různými způsoby, vysvětluje Milan Duba, CEO MND Energie. Peníze se zahrnou zákazníkovi do vyúčtování za elektřinu, kterou jindy čerpal ze sítě. Lze jimi uhradit zálohy za plyn či elektřinu pro jiné odběrné místo u MND nebo je lze převést do dárkového poukazu. „Pak jimi bude možné obdarovat kohokoli, kdo odebírá plyn či elektřinu u MND,“ uvádí ředitel. Nicméně i MND snižuje výkupní cenu elektřiny, která přeteče do distribuční sítě. Až do 13. června vykupuje megawatthodinu za dva tisíce korun. Nově bude od 14. června vykupovat megawatthodinu za 1 400 Kč. „Počet fotovoltaik roste, situace na trhu je taková, jaká je,“ přiznává ředitel Duba. Potvrzuje, že výkup elektřiny z fotovoltaiky je možný pouze v případě, že klient má s MND smlouvu na spotřebu elektřiny.

  Společnost E.ON momentálně vykupuje elektrickou energii bez omezení. „A to i od klientů, kteří jinak nejsou našimi zákazníky ve spotřebě energie,“ potvrzuje Roman Šperňák, mluvčí společnosti. Jak dodává, při výkupu energie z obnovitelných zdrojů stanovuje firma klientům „férové ceny, které vycházejí z aktuální situace na trhu a odvíjejí se od tržních cen elektřiny na burze“. „Ohledně ceny tedy záleží na tom, v jakém momentě se na nás zákazníci s požadavkem na uzavření smlouvy obrátí. V prvním roce je cena vždy individuální, v tom dalším klient přechází na standardní ceník. Ten zveřejňujeme na další rok vždy v dostatečném předstihu, aby se klient mohl rozhodnout, jaké řešení bude pro něj nejlepší,“ popisuje mluvčí. I Šperňák nicméně konstatuje, že výkupní ceny elektřiny na trhu v posledních dvou letech klesaly. A i při srovnání loňského a letošního roku je cena výkupu přebytků zase o něco níže. „Nedá se očekávat, že by nějakým zásadním způsobem rostla. Spíše se dá předpokládat její další pokles,“ konstatuje.

  K přetokům do sítě dochází v době, kdy je elektřiny na trhu nadbytek a není o ni zájem. Podle odborníků budou tedy ceny výkupu elektřiny z mikrozdrojů v Česku spíše nadále klesat. Kladné ceny lze poskytovat jen z toho důvodu, že vyrobenou elektřinu dodavatel alokuje vůči spotřebě jiných klientů. To však nevylučuje skutečnost, že firmy zůstanou kreativní a budou přicházet s novými produkty pro výkup elektřiny.Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/centropol-cez-mnd-ceny-vykup-solarni-fotovoltaiky.A240610_135514_ekonomika_hyk?zdroj=cxrecs#cxrecs_s