U nouzového dodavatele energií nezůstávejte dlouho, radí úřad

 • 22.10.2021
 • Lidé, kteří po ukončení dodávek od společností ze skupiny Bohemia Energy přešli k takzvanému dodavateli poslední instance, by neměli otálet s výběrem standardního produktu z nabídky dodavatelů energií. Vyzval je k tomu Energetický regulační úřad (ERÚ).

  Dodavatelem poslední instance jsou v případě elektřiny ČEZ Prodej (většina ČR), E.ON Energie (jižní části ČR) a Pražská energetika (Praha a blízké okolí). V případě plynu to jsou Innogy Energie (většina ČR), E.ON Energie (Jihočeský kraj) a Pražská plynárenská.

  Dodavatel poslední instance (DPI) se o vás může postarat maximálně šest měsíců. Nejpozději do konce této doby musíte uzavřít novou – standardní – smlouvu, a to s jakýmkoliv dodavatelem (včetně toho, k němuž jste automaticky přešli). Přesto je ve vašem zájmu zůstat v režimu dodavatele poslední instance co nejkratší dobu, protože tento způsob odběru bývá dražší než standardní smlouva. Minimální doba, po kterou u DPI musíte zůstat, není stanovena – odejít lze okamžitě.

  Přechod k DPI v současné situaci znamená výrazné zdražení oproti původnímu dodavateli, zvlášť když jste měli starší smlouvy s mnohem nižší cenou. Dodavatel poslední instance teď musí nakoupit energie na aktuální ceny na burze. A ty jsou mnohonásobně vyšší než třeba před rokem. U plynu je aktuální cena v režimu dodavatele poslední instance tří- až čtyřnásobná, u elektřiny zhruba 2,5krát vyšší než dřív.

  DPI navíc může vedle běžných nákladů zahrnout do výsledné ceny i vyšší náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu.

  Regulační úřad přidává i další důvod. „I když DPI zajistí dodávky až na půl roku, výrazný rozdíl nyní může být v měsíčních zálohách. Zatímco běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, DPI se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. Vzhledem k tomu, že půjde o zimní měsíce, je tato spotřeba o poznání vyšší především u domácností, které elektřinou nebo plynem topí. Přechodem k řádnému dodavateli si zálohy spotřebitelé opět rozloží podle průměru celoroční spotřeby, což sníží jejich výdaje na energie v nadcházejících měsících,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort.

   „Ačkoliv se objevily spekulace, že jsou ceny účtované DPI předražené o třetinu i více, tato tvrzení nemají žádný reálný základ. Výpočty dodavatelů jsme předběžně zkontrolovali a marže pokrývající obchodní riziko dodavatelů se pohybují v jednotkách procent,“ oznámil dnes Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ. „To, že jsou nyní ceny DPI celkově vysoké, není dáno vysokými maržemi, ale vysokými cenami elektřiny a plynu na burzách, kde pro své zákazníky energie nakupují všichni dodavatelé, včetně DPI,“ dodává.

  Regulátor připomíná, že dodavatelé poslední instance se při stanovení ceny musejí řídit pevnými pravidly. Mohou do ní zahrnout jen oprávněné náklady a přiměřený zisk, který pokrývá jejich obchodní riziko. „Mezi oprávněné náklady se započítává především cena samotné elektřiny nebo plynu, náklady na dorovnání diagramu spotřeby, náklady na odchylku nebo administrativní náklady spojené s obsluhou zákazníka. Stejně jako v případě běžných dodávek energií cena zahrnuje také regulovanou složku pokrývající zejména náklady na provoz energetických sítí,“ píše ERÚ.

  „Ceny DPI znovu přepočítáme ve chvíli, kdy bude jasné, za jaké částky DPI energie na burze skutečně nakupovali. Nyní můžeme vycházet pouze z předběžných odhadů, k samotným nákupům totiž dochází průběžně. Metodika, podle které DPI ceny počítají, však podle předběžného šetření odpovídá úřadem stanovenému věcnému usměrňování,“ dodává Trávníček.