Dříví

komodita-19

Komodita dříví se na Českomoravské komoditní burze Kladno obchoduje v sekci Dřevařská burza formou elektronických aukcí. Předmětem obchodování jsou hotové sortimenty dříví, zejména kulatina pro pilařské zpracování a vlákninové dříví, dříví nastojato (tj. v době kontraktace nevytěžené dříví, obchodované včetně práva na jeho těžbu) a těžební zbytky. Obchodovat lze každý pracovní den v roce.