Elektřina

Komodita elektřina obchodovaná na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) představuje fyzickou dodávku silové elektřiny do odběrných míst konečného zákazníka (odběratele) na území ČR s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s elektřinou (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů, včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb.

Obchodování s elektřinou probíhá v elektronickém obchodním systému v sekci Energetická burza.

Na ČMKB lze obchodovat tyto produkty elektřiny:

Silová elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny

 • Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí
 • Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí

Silová elektřina bez sdružených služeb dodávky elektřiny

 • Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí
 • Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí

Způsoby obchodování z hlediska fixace ceny

 • Jednorázová fixace ceny
 • Postupná fixace ceny
  • settlement price (fixace na závěrnou hodnotu předchozího dne)
  • best ask (fixace na aktuální hodnotu)
 • průměrování (fixace na fixační období)

Na ČMKB lze obchodovat rovněž zelenou elektřinu, tj. dodávku elektřiny s certifikátem potvrzujícím původ výhradně z obnovitelných zdrojů.

Elektřinu je možné kontrahovat jako roční, dvouletý nebo tříletý kontrakt, případně několikaměsíční kontrakt (např. 3, 13, 18 měsíců apod.).

Elektřinu lze na ČMKB obchodovat nejpozději 20 kalendářních dnů před začátkem její dodávky.

Kontaktujte nás v případě zájmu o zaslání dokumentů k registraci.

Kurzovní list – elektřina