Obchodování na burze

Na komoditní burze obchodují podle zákona o komoditních burzách účastníci obchodování prostřednictvím zprostředkovatele, který je označován v burzovní terminologii jako dohodce.

 

Dohodce je členská společnost komoditní burzy, které burzovní komora povolila zastupovat při obchodování na burze jiné účastníky a zprostředkovávat uzavírání obchodů. Obchody zprostředkovávají podle pokynů účastníků obchodování makléři.

 

Zajišťujeme odborné poradenství a součinnost při všech úkonech souvisejících s obchodováním na burze, počínaje zaevidováním zájemce v Registračním centru Českomoravské komoditní burzy Kladno až po realizaci nákupních nebo prodejních pokynů klienta.

 

Po uzavření obchodu vystaví burza smluvní dokumenty označované v burzovní terminologii jako Závěrkové listy.

 

Obchodování na burze má zásadní odlišnosti od bilaterálního obchodování a lze jej charakterizovat těmito výhodami :

 

  • Optimální soutěžní prostředí
  • Efektivita
  • Rychlost
  • Objektivní cena
  • Jednoduchost
  • Standardizace
  • Bezpečnost