Zemní plyn

Komodita zemní plyn obchodovaná na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) představuje fyzickou dodávku zemního plynu do odběrných míst konečného zákazníka (odběratele) na území ČR s převzetím závazku odebrat plyn z distribuční soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s plynem (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů, včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb.

Obchodování se zemním plynem probíhá v elektronickém obchodním systému v sekci Energetická burza.

Na ČMKB lze obchodovat lze tyto produkty zemního plynu:

Zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky plynu

 • Zemní plyn v pásmu ročního odběru nad 630 MWh/odběrné místo
 • Zemní plyn v pásmu ročního odběru do 630 MWh/odběrné místo

Zemní plyn bez sdružených služeb dodávky plynu

 • Zemní plyn v pásmu ročního odběru nad 630 MWh/odběrné místo
 • Zemní plyn v pásmu ročního odběru do 630 MWh/odběrné místo

Způsoby obchodování z hlediska fixace ceny

 • Jednorázová fixace ceny
 • Postupná fixace ceny
  • settlement price (fixace na závěrnou hodnotu předchozího dne)
  • best ask (fixace na aktuální hodnotu)
 • průměrování (fixace na fixační období)

Zemní plyn je možné kontrahovat jako roční, dvouletý nebo tříletý kontrakt, případně několikaměsíční kontrakt (např. 3, 13, 18 měsíců apod.).

Zemní plyn lze na ČMKB obchodovat nejpozději 20 kalendářních dnů před začátkem její dodávky.

Kontaktujte nás v případě zájmu o zaslání dokumentů k registraci.

Kurzovní list – zemní plyn