Dříví

Komodita dříví se na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) obchoduje v sekci Dřevařská burza formou elektronických aukcí. Obchodovat lze každý pracovní den v roce.

Na ČMKB se obchodují tyto produkty:

Dříví – hotové sortimenty

Předmětem obchodování jsou hotové sortimenty jehličnatého a listnatého dříví tříděného do I. až VI. jakostní třídy s dodací podmínkou EXW nebo FCA podle INCOTERMS.

Dříví nastojato

Předmětem obchodování je v době kontraktace nevytěžené dříví, obchodované buď bez příjmu (dříví je předem změřeno, odpadá nutnost přejímky obchodované buď bez příjmu, nebo s příjmem (evidence dříví se provádí během těžby s přejímkou dodavatele), a to včetně práva na jeho těžbu.

Těžební zbytky

Předmětem obchodování je dřevní hmota (dendromasa), která je tvořená zbylými částmi vytěžených stromů po těžbě a odvětvování. Množství těžebních zbytků je při obchodování kvantifikováno množstvím vytěženého dříví (hroubí bez kůry), z něhož těžební zbytky vznikly.

Obchoduje se v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice a podle zvyklostí standardně užívaných v dřevařském sektoru (prohlídka dříví, fyzická nebo elektronická přejímka atd.).

Kontaktujte nás v případě zájmu o zaslání dokumentů k registraci.

Kurzovní list hotové sortimenty

Kurzovní list dříví nastojato

Kurzovní list těžební zbytky