Elektřina

komodita-17

Komodita elektřina obchodovaná na Českomoravské komoditní burze Kladno představuje fyzickou dodávku silové elektřiny do odběrných míst konečného zákazníka (odběratele) na území ČR s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s elektřinou (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů, včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb.