Pohonné hmoty

Pohonné hmoty (PHM) lze obchodovat na Českomoravské komoditní burze Kladno v sekci Průmyslové komodity, a to jako fyzickou dodávku do odběratelem určených odběrných míst („úložišť PHM“) na území České republiky. Součástí dodávky PHM je jejich přeprava do určeného odběrného místa a jejich přečerpání přes měřící zařízení.