Zemní plyn

komodita-18

Komodita zemní plyn obchodovaná na Českomoravské komoditní burze Kladno představuje fyzickou dodávku zemního plynu do odběrných míst konečného zákazníka (odběratele) na území ČR s převzetím závazku odebrat plyn z distribuční soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s plynem (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů, včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb.