Brusel zajímají miliardy teplárnám. Přidělená podpora mohla být protiprávní

 • 4.2.2019
 • Těsně před Vánocemi se tři radní Energetického regulačního úřadu rozhodli, že oproti vlastním stanoviskům ze září loňského roku, navýší podporu teplárnám s kombinovanou výrobou o skoro miliardu ročně. Zdůvodnění? Emisní povolenky jsou čím dál dražší a výrobcům je třeba pomoci, aby to neodnesla spotřebitelova peněženka. Nahonem schválené přilepšení teď přitáhlo pozornost Evropské komise.

  Existuje riziko, že přidělená podpora pro teplárny s kombinovanou výrobou je protiprávní, protože každou podstatnou změnu musí notifikovat Brusel – proto chce Evropská komise vědět, co a proč se v Česku v adventním čase odehrálo.

  Tím, kdo má dát dohromady odpověď, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Úřad dotaz v tomto smyslu z Evropské komise obdržel a v současné době čeká na vyjádření Energetického regulačního úřadu a ministerstva průmyslu a obchodu kdané věci,“ sdělil LN mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

  Komise nestanovila přesný termín, do kdy chce znát pozici České republiky – Energetický regulační úřad (ERÚ) tvrdí, že podklady předal do Brna „bezodkladně“ v pátek 25. ledna. Tři dny po tomto datu ale mluvčí ÚOHS i ministerstva průmyslu shodně uvedli, že na vyjádření regulátora, z jehož autonomní dílny kontroverzní cenové rozhodnutí pochází, stále čekají.

  Problematických bodů kolem miliardy navíc je několik. Navýšení veřejné podpory pro takzvaný KVET – kombinovanou výrobu elektřiny a tepla – radní ERÚ oficiálně zdůvodnili nutností odlehčit teplárnám od nákladů na emisní povolenky. Evropská unie ovšem počet povolenek žene dolů a cenu nahoru úmyslně, aby přiměla výrobce upustit od špinavých zdrojů a snížila chrlení škodlivých látek do vzduchu. Pokud jeden členský stát naopak znečišťovatelům pomáhá, demotivuje jejich úsilí přejít na čistší zdroje – ostatně přesně takhle situaci ohodnotila rada ERÚ loni v září, když vydávala původní cenové rozhodnutí. Od září do prosince se nic nezměnilo; ceny i počty povolenek byly známé, přesto ERÚ teplárnám přilepšil.

  Bonusová miliarda se zhusta rozpustí v příjmech tepláren, které spalují uhlí, což ani náhodou nespadá pod podporované, natož obnovitelné zdroje. A dostanou ji i malé výrobny, kterým není co kompenzovat, protože povinnost nakoupit povolenky se na ně nevztahuje. Radní uváděli, že nemohou diverzifikovat, ale dříve se to tak běžně dělalo. V neposlední řadě bude Brusel řešit otázku, jestli dodatečná podpora neměla nejdřív projít jeho schválením.

  Rozhodlo tříčlenné torzo

  Všechno se to nadto stalo v situaci, kdy z pětičlenného vedení ERÚ zbylo čtyřčlenné torzo poté, co předseda rady Vratislav Košťál rezignoval kvůli mocensko-názorovému rozdělení rady, které se vleče prakticky od jejího vzniku v létě 2017. Tři radní utvořili jeden blok – Vladimír Vlk, Vladimír Outrata a Jan Pokorný. Zbylí dva, Košťál s Rostislavem Krejcarem, nedostali občas pozvánky na jednání a většinou je těsná tříčlenná převaha přehlasovala. Krejcar se od změny cenového rozhodnutí pro vybrané teplárníky distancoval a svůj podpis nepřipojil.

  Ministerstvo průmyslu na sklonku loňského roku apelovalo na regulátora, aby kontroverzní rozhodnutí legitimizoval shodou všech čtyř radních, když už je důvěryhodnost úřadu narušená polorozpadlým vedením, leč marně. Nutit k něčemu regulátora nelze, je to z podstaty nezávislá instituce, ale názorovým veletočem mezi zářím a prosincem se vedení úřadu zpronevěřilo zásadě předvídatelného a transparentního chování.

  Bruselu strohé „ano“ stačit nebude

  Na otázku, jestli si národní regulátor stojí za tím, že navýšení podpory pro KVET bylo v pořádku a nevyžadovalo notifikaci, odpověděl mluvčí úřadu Michal Kebort lakonicky: „Ano.“ S vyladěním odpovědi pro Brusel to ale bude složitější, protože má vzejít ze shody s ministerstvem průmyslu, které proti zvýšení podpory uplatňovalo námitky, a nebylo vyslyšeno.

  „Ministerstvo musí zvážit další postup a souvislosti. Budeme-li s vyjádřením ERÚ souhlasit, postoupíme je Evropské komisi. Je na ní, jaký zvolí další postup v této věci vůči České republice,“ sdělil LN mluvčí resortu Milan Řepka. Na rozdíl od ministerstva Evropská komise může podporu shledat protiprávní a zrušit ji. Resort se mezitím věnuje tomu, aby poloprázdnou radu doplnil – běží výběrové řízení, v němž se do 31.ledna scházely přihlášky.

  Kateřina Surmanová

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/brusel-zajimaji-miliardy-teplarnam-problematickych-bodu-je-nekolik.A190203_200824_ln_domov_vlh#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail