Čepro bude dál nakupovat od Agrofertu. Svěřenské fondy se nemohly dostat do střetu zájmů, tvrdí analýza

 • 3.9.2019
 • Státní distributor paliv Čepro bude dál odebírat biopaliva od firem z holdingu Agrofert. Podle právní analýzy, kterou si firma nechala zpracovat kvůli neoficiální auditní zprávě Evropské komise, se svěřenské fondy, do nichž premiér Andrej Babiš vložil svůj byznys, nemohly v tomto případě dostat do střetu zájmů. 

  „Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné době nelze dovodit oprávnění ani povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na veřejné zakázky z důvodů dle ustanovení zákona o střetu zájmů,“ stojí v právní analýze. Čepro od Agrofertu odebírá ve velkém biolíh a methylester řepkového oleje. Hodnota obchodu, který firmy z koncernu získaly vítězstvím ve výběrových řízeních, dosahuje zhruba dvou miliard ročně. Podle zákona o střetu zájmů se však tendrů nesmí účastnit firma, která je z více než ze čtvrtiny vlastněná nebo ovládaná veřejným funkcionářem.

  Bez právní osobnosti

  Klíčový argument, o který se právníci opírají, vyplývá ze samé podstaty svěřenského fondu. Ten totiž nemá právní osobnost (není fyzickou ani právnickou osobou) a tudíž nenaplňuje primární právní definici ovládané osoby. Dle zákona o obchodních korporacích takovou ovládanou osobou může být jen obchodní korporace – typicky akciová společnost či společnost s ručením omezeným a další.

  Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, jehož správy se ujme svěřenský správce. Jedná se tak o autonomní majetek, který není předmětem vlastnictví konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Ve zkratce právníci v analýze tvrdí – svěřenské fondy nemají právní subjektivitu, nejsou osobou ve smyslu práva a nejsou proto způsobilé k tomu být ovládány.

  „Vložením akcií společnosti Agrofert do svěřenských fondů došlo k převodu jejich vlastnictví z dispozice jediného akcionáře, Ing. Andreje Babiše, do dispozice dvou samostatných svěřenských fondů. S ohledem na to lze konstatovat, že žádný veřejný funkcionář nevlastní jakýkoliv podíl ve společnosti Agrofert ani ve společnostech do něj náležejících,“ uvádí analýza zpracovaná na základě požadavku společnosti Čepro.

  Nepopulární stanovisko

  „Jsem si vědom toho, že toto stanovisko může být nepopulární, ale za závěry si stojíme. Jsme akciová společnost, která chce nakupovat ekonomicky a efektivně. Díváme se na to jen z pohledu právně-obchodního bez jakéhokoliv mediálního podtextu,“ řekl LN generální ředitel státního podniku Jan Duspěva. Ze stanoviska právníků, které dostal koncem minulého týdne má také vyplývat, kdy by společnost Čepro měla případně začít společnosti z koncernu Agrofert vylučovat ze zadávacích řízení.

  „Stalo by se tak, pokud by některý z obecných soudů České republiky rozhodl o tom, že ovládající osobou společnosti Agrofert je veřejný funkcionář,“ dodal Duspěva. Jakékoliv závěry, které učiní Evropská komise budou podle Duspěvy závazné jen pro Českou republiku jakožto členský stát, nikoliv přímo pro jednotlivé subjekty.

  Firma Čepro si zadala právní analýzu poté, co začátkem léta do Česka dorazily návrhy auditních zpráv Evropské komise. Z neoficiální verze auditu, který byl zveřejněn v médiích totiž vyplývalo, že auditoři ze statutu svěřenských fondů, do kterých premiér v roce 2017 vložil koncern Agrofert, dovodili že jej nadále ovládá. Premiér Andrej Babiš od začátku považuje audit Evropské komise za útok na Českou republiku a jeho závěry odmítá.

  Čepro není jedinou státní firmou, která s některým členem koncernu Agrofert obchoduje. Jde například i o Lesy ČR nebo Státní správu hmotných rezerv.

  Kateřina Kolářová

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cepro-bude-dal-nakupovat-od-agrofertu-sverenske-fondy-se-nemohly-dostat-do-stretu-zajmu-tvrdi-analyz.A190902_200056_firmy-trhy_ele#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.newsletter.directmail