ČEZ Distribuce plánuje v roce 2016 tržby 49,18 mld. Kč

 • 26.4.2016
 • ČIANEWS

  ČEZ Distribuce vykázala za rok 2015 výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 8,14 mld.

  Kč. Provozní výsledek hospodaření činil 8,42 mld. Kč. V porovnání s rokem 2014 byl nižší

  o 321 mil. Kč zejména vlivem nižší hrubé marže z distribuce elektrické energie o 867 mil. Kč.

  Tržby z prodeje distribuce elektřiny byly 51,78 mld. Kč. Pro rok 2016 společnost předpokládá

  tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 49,18 mld. Kč, hospodářský výsledek před

  zdaněním 7,50 mld. Kč a investiční výdaje 8,36 mld. Kč.