ČR přistoupila k celosvětové klimatické smlouvě

 • 22.4.2016
 • ČIANEWS

  Podpisem tzv. Pařížské klimatické smlouvy na půdě OSN v New Yorku se Česká republika

  připojila k celosvětovému úsilí udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C a ke

  snaze států o udržení nárůstu teploty pod hranicí 1,5 °C. ČR se sama zavázala snížit emise

  skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % oproti roku 1990. Při podpisu klimatické

  dohody to uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který protokol jménem

  ČR signoval.