Detektivové prověřují podezření z vyvádění peněz z Lesů ČR

 • 11.5.2019
 • Kriminalisté mají podezření, že Lesy ČR vyměřily za nedodržení smluv dodavatelské skupině Petra penále, které se následně mělo uměle snižovat. A domnívají se, že po vypořádání několika pohledávek za Lesy skupina Petra ušetřila 11,5 milionu korun. Tím měly být vyvedeny finanční prostředky z majetkové podstaty Lesů ve prospěch Petry.

  Když policie před více než týdnem spustila razii na ministerstvu zemědělství a v sídle Lesů České republiky, přišli si kriminalisté podle zjištění LN i pro dokumenty související s velkou dřevařskou firmou z Ratíškovic u Hodonína. Detektivové se při sběru důkazů zaměřili na materiály související se společností Petra a s ní propojenou firmou T. E. P. Z., které patří mezi největší tuzemské hráče dřevařského průmyslu. Konkrétně je zajímaly dokumenty z let 2017 a 2018 týkající se zakázek na lesnické práce a prodej dřeva či spor Lesů se skupinou Petra.

  Policie prověřuje podezření, zda prostřednictvím fiktivní pohledávky nedocházelo k vyvádění peněz ze státního podniku. Majitel skupiny Petra Zdeněk Bábíček o policejním zájmu neví a podezření považuje za absurdní. Firmy Petra a T. E. P. Z. v roce 2016 zvítězily v tendru Lesů na komplexní dodávku lesnických prací a prodej dřeva pro roky 2017 až 2021. V dané době státní podnik řídil Daniel Szórád, o kterého se policisté zajímají především.

  Nespokojenost s plněním závazků

  Mezi firmami Petra a T. E. P. Z. na jedné straně a Lesy ČR na druhé nepanovaly idylické vztahy – státní podnik nebyl spokojený s plněním smluvních závazků. Třeba v roce 2017 měl podezření, že firma T. E. P. Z. v okolí Bruntálu neoprávněně vytěžila 83 zdravých stromů. Lesy jí za to uložily pokutu 830 tisíc korun. Uvedený případ je jedním z těch, jehož papírovou dokumentaci si policie při domovní prohlídce před více než týdnem vyžádala. Neshody Lesů a skupiny Petra se však vršily, až na konci loňského března byla podepsána dohoda o narovnání a úpravě vztahů.

  Policistům se však dohoda nezdá a hodlají ji v následujících týdnech prověřit. Mají totiž podezření, že Lesy vyměřily za nedodržení smluv dodavatelské skupině Petra penále, které se následně mělo uměle snižovat. „Je dáno podezření, že jde o dokument, jehož prostřednictvím měla být účelově vytvořena pohledávka ve výši zhruba 26 milionů korun za státním podnikem. S cílem, aby dodavatel služeb (skupina Petra – pozn. red.)nezaplatil v plné výši Lesům ČR pokutu zhruba 42 milionů korun za nedodání služeb,“ stojí v policejních materiálech, s nimiž se LN seznámily.

  Kriminalisté mají za to, že po vypořádání několika pohledávek za Lesy skupina Petra ušetřila 11,5 milionu korun. Tím mělo dojít k vyvedení finančních prostředků z majetkové podstaty Lesů ve prospěch Petry. „Dle zjištění učiněných policejním orgánem v průběhu prověřování měla být zmíněná dohoda pouze formálním aktem a na průběhu jednání se měly smluvní strany domluvit již před podáním žaloby na Lesy ČR, jejímž cílem mělo být právě uzavření této dohody,“ píše se dále v dokumentech kriminalistů.

  Úmyslná kůrovcová kalamita

  Údajně pochybná pohledávka je další věcí, kterou policisté kladou k tíži bývalému řediteli Szórádovi. Policie ho podezřívá především kvůli zanedbané likvidaci kůrovce, čímž měl způsobit státnímu podniku škodu 2,4 miliardy. Kriminalisté prošetřují, jestli Szórád kůrovcovou kalamitu nenechal propuknout úmyslně.„Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů,“ píše se v jednom z materiálů, se kterými se LN seznámily.

  Szórád se do funkce šéfa Lesů dostal v roce 2014 za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Skončil loni v květnu. Obviněn zatím nebyl a podezření považuje za absurdní. Majitel a jednatel ratíškovického dřevařského obra Zdeněk Bábíček zatím nemá informace, že by se policie o kontrakty jeho firem s Lesy zajímala. „Jeví se nám přinejmenším zvláštní, že pokud je vaše informace relevantní, dozvídáme se o ní vaším prostřednictvím. Policii jsme samozřejmě připraveni poskytnout náležitou součinnost,“ napsal LN jednatel skupiny Petra Bábíček.

  Připustil, že vztahy se státním podnikem měly k idylce daleko. „Obsahově by se nám takové podezření jevilo naprosto absurdní. Naše vztahy s vedením Lesů v roce 2017 a v období, kdy se uzavírala předmětná dohoda o narovnání, byly diplomaticky řečeno velmi napjaté,“ dodal. S vyměřenými sankcemi od Lesů Bábíček nesouhlasí. „Uplatnění pokut za porušení smluvních podmínek na komplexních zakázkách ze strany Lesů v období roku 2017 jsme ve většině případů považovali za zcela neoprávněné a od Lesů nedoložené – mimo vlastní tvrzení Lesů,“ napsal LN.

  Veřejné elektronické aukce

  Bábíček nesouhlasí ani se sankcemi, jež se týkají takzvaných aukčních smluv. Od roku 2007 umožňují Lesy prodej dříví skrze veřejné elektronické aukce. K prodeji se v různých typech aukcí nabízí vyrobené dříví, těžební zbytky k energetickým účelům či dříví takzvaně nastojato. Především se ale jimi překlenovalo období, kdy Lesy dovolily ukončit staré smlouvy bez sankce, protože po propadu cen v důsledku kůrovcové kalamity už neodpovídaly realitě, a dokončením nových tendrů.

  „Významná část sankcí se týkala aukčních smluv, které jsme považovali za neoprávněné jednak kvůli tomu, že neměly oporu v aukčních smlouvách z důvodu neurčitosti a nejasnosti obchodních podmínek, na základě kterých mělo dojít k jejich uplatnění, jako i z důvodu, že z aukčních smluv nevyplývala povinnost dodatečné asanace dřeva, a neexistoval tak závazek společnosti Petra k činnosti, jehož porušení bylo sankcionováno smluvní pokutou,“ uvedl Bábíček.

  Narovnání s vedením Lesů podle něho nebylo pro jeho společnost snadné. „V konečném důsledku jsme byli nuceni se se svými nároky obrátit na soud. Dohodu o narovnání jsme nakonec byli nuceni podepsat, přestože se nám jevila absolutně nefér, neboť nám akutně hrozilo uplatnění bankovních záruk ze strany Lesů, což by naši společnost velmi poškodilo ve vztazích s našimi dlouhodobými obchodními a finančními partnery a mělo na společnosti nedozírné devastující účinky,“ dodal majitel dřevařské skupiny.

  Policejní razie v Lesích ČR

  • Nevýhodné ukončení smluv a nedostatečný zásah proti kůrovcové a větrné kalamitě. To jsou podle zjištění LN problémy, v nichž uvázl podle vyšetřovatelů bývalý generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád.
  • Právě kolem jeho jména se ve čtvrtek 25. dubna točila policejní razie zaměřená na sběr důkazů v sídle lesnického podniku a též na ministerstvu zemědělství, pod které Lesy spadají.
  • Podle dokumentů souvisejících s vyšetřováním případu policie Szóráda podezřívá, že svým jednáním způsobil státní firmě škodu 2,4 miliardy korun.
  • V případu zatím nebyl nikdo obviněn, policie nyní vyhodnocuje důkazy. „Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů,“ píše se v policejních materiálech.
  • Policie má podezření, že Szórád po svém odchodu z vedení Lesů loni v květnu nedodržel konkurenční doložku a pracoval pro jiný dřevařský podnik.
  • Szórád se do funkce šéfa Lesů dostal v roce 2014 za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Policejní podezření považuje za absurdní.

  Ondřej Koutník

  Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/detektivove-proveruji-podezreni-z-vyvadeni-penez-z-lesu-cr-pqq-/tema.aspx?c=A190507_004154_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail