Dodavatelé používají další trik, jak „prolomit“ fixní ceny energií ve smlouvě

 • 18.10.2021
 • Dodavatelé se snaží zbavit produktů s dlouhodobě fixovanou cenou energií, která je pro ně aktuálně nevýhodná.

  Ceny energií rostou. Někteří dodavatelé začali své smlouvy ohýbat, aby se zbavili nevýhodných produktů s dlouhodobě fixovanou cenou. Společnosti by garantované ceny neměly měnit nebo smlouvy jinak obcházet, varuje regulační úřad..

  Někteří dodavatelé energií kvůli skokovému růstu cen začali proti svým zákazníkům používat podvodné praktiky. Elektřinu či plyn zdražují i odběratelům s dlouhodobě fixovanou cenou, kteří by měli mít jednotnou částku zajištěnou na několik let. Využívají k tomu novou kličku pomocí změny všeobecných obchodních podmínek.

  Redakci se ozval čtenář Pavel, který má sjednanou smlouvu s fixací na dobu určitou, přesto mu společnost Bohemia Energy mění produktovou řadu, aniž by s tím souhlasil. „Ačkoli mám od srpna uzavřenou smlouvu na dobu určitou a tarif garantovaný na dva roky, není mi to nic platné, protože Bohemia Energy uzavřenou smlouvu obchází skrze Všeobecné obchodní podmínky,“ uvedl zákazník v e-mailu Seznam Zprávám.

  Má-li spotřebitel fixovanou cenu, nemusí přistoupit na zvýšení ze strany dodavatele.

  Vladimír Černý, odborný rada Energetického regulačního úřadu

  Zdražení by se však zákazníků s dlouhodobě fixovanou cenou týkat nemělo. „Má-li spotřebitel fixovanou cenu, nemusí přistoupit na zvýšení ze strany dodavatele,“ vysvětluje odborný rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vladimír Černý. Místo dlouhodobě garantovaných částek někteří dodavatelé nabízejí zákazníkům produkty, jejichž cena se přímo odvíjí od cen na burze, které však dosahují rekordních výšek.

  Společnost Bohemia Energy kvůli rostoucím velkoobchodním cenám energií od listopadu zdraží elektřinu a plyn všem odběratelům. „Aktuální úprava cen se týká všech zákazníků s variabilními ceníky a zároveň je naší snahou najít dohodu i se zákazníky s cenou fixní. Smlouvy s fixovanou cenou jsou schopné pokrýt běžné výkyvy trhu, ale nemohou být imunní vůči jakékoliv situaci,“ argumentuje mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

  V minulosti vyjadřovali svou nespokojenost i další klienti Bohemia Energy, kterých se změny dosavadních podmínek dodávek elektřiny a plynu týkaly. Podobně však postupují i další dodavatelé, například Centropol. Podle dřívějšího vyjádření společnosti šlo ale o nedorozumění, kdy lidé nabyli dojmu, že smlouva na dobu určitou znamená dlouhodobě garantovanou cenu energií. 

  Lidé naletěli na iluzorní fixaci cen energií. Dohnala je právní klička

  Na nesrovnalosti však narazil i další zákazník Bohemia Energy. Pan David se společností podepsal smlouvu fixovanou cenou do konce roku 2021. „Nyní se mě dodavatel snaží přesunout na jiný produkt, ačkoliv dle smlouvy na toto nemá nárok. Snaží se to udělat tak, že si nově sepsal všeobecné obchodní podmínky,“ uvedl odběratel.

  V nových obchodních podmínkách stojí, že dodavatel má mimo jiné právo změnit sjednaný produkt, podmínky produktové řady a ceník poplatků. Zároveň však uvádí, že podmínky ujednané ve smlouvě mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

  Tento bod však podle zákazníka Davida nebyl ve smlouvě, kterou podepsal.

  Je-li rozpor mezi smlouvou a obchodními podmínkami, pak jsou rozhodující ustanovení smlouvy.

  Vladimír Černý, odborný rada ERÚ

  „Je-li rozpor mezi smlouvou a obchodními podmínkami, pak jsou rozhodující ustanovení smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky nemohou smluvní ujednání měnit,“ upřesnil Vladimír Černý z ERÚ.

  Podle Energetického regulačního úřadu, který má v popisu práce ochranu spotřebitele, je sice jednostranná změna obchodních podmínek možná, ale ne pokud je v rozporu se smlouvou.

  „Zásadně nelze souhlasit s jednáním, kdy dodavatel jednostranně zvyšuje cenu a argumentuje ustanovením všeobecných obchodních podmínek, které jsou v rozporu se smlouvou, kde je jednoznačně sjednán závazek dodávat po určitou dobu za cenu, která je garantována,“ uvedl Černý.

  Ani největší dodavatelé nemohou dlouhodobě doplácet obrovský cenový rozdíl, který přinesl současný růst velkoobchodních cen energií.

  Hana Novotná, mluvčí Bohemia Energy

  Dodavatelé se tak snaží zbavit produktů s dlouhodobě fixovanou cenou energií, která je pro ně za současných podmínek nevýhodná.

  „Ačkoli jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří fixní ceny udržet, současný bezprecedentní vývoj na trhu s komoditami nám to neumožňuje. Ani největší dodavatelé nemohou dlouhodobě doplácet obrovský cenový rozdíl, který přinesl současný růst velkoobchodních cen energií,“ vysvětluje Novotná, proč se ke změnám všeobecných obchodních podmínek Bohemia Energy uchýlila.

  Kvůli dražší elektřině a plynu se na Energetický regulační úřad obracejí stovky spotřebitelů, kterých se zvyšování cen týká. „Aktuálně se setkáváme s e-maily a telefonáty, které sice nenutí spotřebitele přímo k podepsání nové smlouvy nebo změně produktu, ale chtějí se prostě prodělečného závazku zbavit,“ uvedl Černý.

  Proti nevýhodným smlouvám se může spotřebitel bránit. Pokud má zajištěnou fixovanou cenu, zdražení by se ho týkat nemělo. „Nemá-li spotřebitel fixovanou cenu a byla mu dodavatelem jednostranně zvýšena, může od smlouvy odstoupit a najít si jiného dodavatele,“ říká Černý a také upozorňuje, že je nutné, aby si zákazník smlouvu podrobně přečetl.

  Pokud by situace energetickou společnost dohnala ke krachu, úřad doporučuje změnu dodavatele. „Nového dodavatele není dobré hledat jen na základě nejnižší ceny. Kromě ceny je zásadní spolehlivost a férovost dodavatele,“ popisuje Černý. Na důležitost slušného jednání mimo jiné ukazují i popsané případy.