Evropská komise žaluje Česko. Vadí jí pravidla o energetické náročnosti budov

 • 24.1.2019
 • Evropská komise (EK) ve čtvrtek poslala Česko k unijnímu soudu. Země totiž nezajistila řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách. Stejná žaloba míří i proti Slovinsku, uvedla v tiskové zprávě komise. Na nesprávné provedení požadavků příslušné směrnice byla Praha poprvé upozorněna už v roce 2015.

  V letech 2017 a 2018 následovaly další oficiální dopisy. „Příslušné právní předpisy těchto členských států však dosud nejsou se směrnicí v souladu,“ uvedla komise. Pokud dá soud postoji komise za pravdu, může rozhodnout o finančním postihu země, a to buď paušální částkou, nebo opakovaným penále do doby, než bude situace napravena.

  Unijní země mají podle směrnice o energetické náročnosti budov zavést a uplatňovat minimální požadavky u všech budov, zajistit certifikaci jejich energetické náročnosti a také povinné pravidelné inspekce topných a klimatizačních systémů. Kromě toho musejí státy zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“.

  Směrnice také žádá, aby byly ve všech budovách, které často navštěvuje veřejnost, vystaveny certifikáty energetické náročnosti. To by mělo podle komise „zvýšit povědomí veřejnosti o významu účinné spotřeby energie a motivovat k renovaci budov“.

  Evropská unie plánuje do roku 2020 snížit roční spotřebu energie v Evropě o dvacet procent. Na budovy připadají zhruba dvě pětiny celkové konečné spotřeby energie a více než jedna třetina emisí CO2v unii.

  Podle názoru EK mohou státy řádným provedením předpisů o energetické náročnosti budov do svého domácího práva dosáhnout značných úspor energie a zabránit souvisejícím emisím skleníkových plynů.

  Komise ve čtvrtek také Českou republiku spolu se čtrnácti dalšími státy unie vyzvala k tomu, aby správným způsobem převedla do národního práva pravidla směrnice o energetické účinnosti a dala jim dva měsíce na reakci.

  Směrnice z roku 2012 zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti s cílem zajistit do roku 2020 splnění domluveného dvacetiprocentního cíle ohledně energetické účinnosti. Všechny země EU musejí využívat energii účinněji ve všech fázích, od výroby až po konečnou spotřebu.

  Do Česka a dalších pěti zemí EU ve čtvrtek také zamířilo „odůvodněné stanovisko“, připomínající potřebu do národních zákonů převést unijní pravidla týkající se jakosti benzinu a motorové nafty a podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů. Ta má snížit riziko nepřímé změny ve využívání půdy spojené s výrobou biopaliv, tedy když farmáři začnou místo plodin pro potravinářství či krmné účely pěstovat plodiny k výrobě biopaliv.

  Autoři: ČTK, iDNES.cz

  Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/evropska-komise-zaloba-soud-ceska-republika-energeticka-narocnost-budov.A190124_133746_ekonomika_skr?utm_source=66746-Emailizace&utm_medium=email&utm_term=3200665399&utm_content=cely%20clanek&utm_campaign=Vyber+rubrik+(stary)-20190125