Firma ČEZ Energetické produkty dostala pokutu 450 tisíc korun za špatné nakládání s odpadem

 • 4.8.2020
 • Karviná Společnost ČEZ Energetické produkty dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu 450 tisíc korun za špatné nakládání s odpadem. Šlo o pochybení spojená především s ukládáním plastů a kaučuku do revitalizovaného území bývalé skládky uhlí Dolu Dukla. Řekla to mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Proti pokutě se firma neodvolala, postih je pravomocný. Mluvčí společnosti Vladislav Sobol pochybení připustil, podle něj je za něj zodpovědná hlavně firma, která areál pro ČEZ provozuje. 

  Společnost ČEZ Energetické produkty zajišťuje v katastru Orlové a Dolní Suché na Karvinsku revitalizaci části území Dolu Dukla. „Složiště Kašpárkovice provozovala v rozporu se schváleným provozním řádem. Konkrétně využila neupravené stavební a demoliční odpady při terénních úpravách, zabudovala víc jak 28 tun plastů a kaučuku do terénních úprav při revitalizaci území a umožnila jiné firmě nakládat s 567 tunami odpadů, aniž by to povoloval provozní řád,“ uvedla mluvčí Nastoupilová.

  ČEZ podle Sobola pracuje v areálu bývalé skládky uhlí Dolu Dukla. „Společnost ČEZ Energetické služby ji revitalizuje na místo, které bude po roce 2021 vhodné a připravené k dalšímu využití pro rozvoj regionu. Areál pro nás provozuje společnost OVEX Plus a právě z její strany došlo k porušení uvedených předpisů,“ uvedl. Firma se podle něj nezříká zodpovědnosti. „Přiznáváme, že jsme měli provozovatele areálu lépe a důsledněji kontrolovat. Proto jsme pokutu bez odvolání uhradili a zároveň zajistili, aby se podobná situace nemohla opakovat,“ uvedl.

  Společnost OVEX podle Sobola své pochybení uznala a pokutu proplatila. „Situace je tak napravena. Dodavatel těch odpadů, o kterých hovoří ČIŽP, si vše na své náklady odvezl,“ dodal mluvčí.

  Pochybení inspektoři odhalili při kontrole v srpnu 2019. „V areálu bylo navezeno 567 tun plastů a kaučuku, dalších téměř 29 tun plastových odpadů bylo zabudováno do terénních úprav. Dále jsme zjistili návozy a využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů při terénních úpravách. Jednalo se o směsi betonu a cihel s příměsí dřeva, pryže a kovu, aniž by byly upraveny do podoby recyklátu,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek.

  Inspektoři podle něj při stanovení výše pokuty zohlednili skutečnost, že v odpadovém hospodářství uvedená společnost dlouhodobě podniká. „Oprávněně lze tedy od takového subjektu očekávat či předpokládat velmi dobrou znalost příslušných předpisů,“ řekl Kozubek.

  ČTK

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/firma-cez-energeticke-produkty-dostala-pokutu-450-tisic-korun-za-spatne-nakladani-s-odpadem.A200804_104202_energetika_ele#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail