Firma převedla klienty na jinou se shodným vlastníkem

 • 18.8.2019
 • Dodavatel energií Stabil Energy, který v únoru dostal od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zatím nejvyšší pokutu za protispotřebitelské chování, převedl své klienty na firmu Zelená elektřina. Jak Stabil Energy, tak firmu Zelená elektřina ale vlastní stejný majitel – Český energetický holding.

  Upozornil na to server Euro. Podle serveru mohlo dojít k převodu zákazníků z obavy, že se ERÚ chystá Stabil Energy odebrat licenci.

  „Nemůžeme komentovat jakékoli kroky ERÚ před jejich pravomocným ukončením,“ odpověděl v této věci na dotaz Práva mluvčí úřadu Michal Kebort.

  Již druhá milionová pokuta

  Stabil Energy patří mezi menší dodavatele, podle Operátora trhu s elektřinou měl ke konci června 2122 odběratelů elektřiny a 3006 odběratelů plynu.

  Únorovou pokutu ve výši čtyři miliony korun zdůvodnil ERÚ tím, že Stabil Energy užíval agresivní obchodní praktiky, kdy společnost požadovala úhrady za služby, ačkoliv neměla uzavřené platné smlouvy.

  V desítkách dalších případů zase podle úřadu Stabil Energy nepravdivě informoval operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele nebo že k uzavření smlouvy došlo v prostorách obvyklých k podnikání, ačkoliv to nebyla pravda.

  „V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele, nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouští opakovaně,“ uvedl v březnu radní ERÚ Jan Pokorný.

  Zmíněná pokuta nebyla ale pro Stabil Energy první. Již v dubnu 2018 dostala firma od ERÚ pokutu ve výši dva miliony korun. Součástí spisu jsou i přepisy částí telefonických hovorů, které dokreslují okolnosti, za kterých probíhal telefonický prodej.

  „Pán zástupci během telefonního hovoru opakovaně sdělil informaci, že špatně slyší. Většina otázek, které mu byly kladeny, musela být zástupcem několikrát opakována, kdy teprve poté došlo ze strany k jeho reakci, většinou slovy ‚asi‘. Pán zástupci současně v průběhu hovoru sdělil, že je po mrtvici. Zástupce pánovi sdělil, že mu veškeré podklady budou zaslány poštou spolu s ostatními informacemi. Pán na tyto informace reagoval slovem ‚ano‘. Na otázku, zdali pán souhlasí s takto uzavřenou smlouvou, odpověděl, že nestačí vnímat,“ uvádí se ve spisu k pokutě, která nabyla platnost v dubnu 2018.

  Další, kterému se firma dovolala, na dotaz zástupce, zda rozuměl všemu, co bylo v hovoru řečeno, reagoval slovy „to je zase nějaká vychcávka, tohleto“. Zástupce pána ubezpečil, že ne, a ještě jednou se ho dotázal, zda rozuměl všemu, co mu řekl, na což pán reagoval slovy „jo, rozuměl a na shledanou, mějte se“.

  Stabil Energy podle spisu následně zaslal zákazníkům dopis, který obsahoval mimo jiné poděkování za projevenou důvěru a sdělení, že dle distančního způsobu uzavření smlouvy zasílá Akční ceník Stabilita a všeobecné obchodní podmínky s žádostí o prostudování podkladů a kontrolu údajů.

  Některým lidem v dopise přidal i informaci, že odběratel speciálně potvrzuje, že byl seznámen s deaktivačním poplatkem (tedy smluvní pokutou) ve výši 8000 Kč za předčasné ukončení smlouvy podle Vše­obecných obchodních podmínek.

  Stabil Energy, kterou založil podnikatel Tomáš Zabloudil, v loňském roce dosáhla čistého zisku 8,7 milionu korun a tržeb 157 milionů korun.