Holding Malina dál utrácí miliony. Záchranu firmy řídí kontroverzní podnikatelka Libuše Barková

 • 28.7.2023
 • Zkrachovalý Energetický holding Malina se dostal do právní přestřelky s insolvenčním správcem i insolvenčním soudem. Hraje se o miliony korun, které firma dle dokumentů přijatých soudem dál utrácí a údajně neumí tyto operace řádně vysvětlit. V důsledku se ukazuje, jak moc „rozhazovala“ před bankrotem – jen vedení stálo šest až devět milionů měsíčně.
  Příběh Maliny nadále překvapuje nečekanými detaily. Klíčovou roli v její záchraně hraje podle zjištění serveru Lidovky.cz Libuše Barková, postava známá z někdejší aféry bývalého premiéra Stanislava Grosse. Firma také stále netuší, kde má část svých často luxusních vozidel, po nichž už se údajně pátrá po celé Evropě.
  Toto všechno mohou sledovat i tisíce českých domácností, které Malině zaplatily stovky tisíc na zálohách za fotovoltaiku a tepelná čerpadla, nemají nic a mohou pouze doufat, že nějaké peníze uvidí.
  Dokumenty soudu nabízejí až dramatické čtení. Jeden den si správce stěžuje na firmu, soud mu dává za pravdu a v další den si holding Malina stěžuje na soud i na správce a obrací se Vrchní soud.
  Insolvenční správce Rudolf Vinš si dle dokumentu, který mají Lidovky.cz k dispozici, stěžoval, že firma nespolupracuje ideálně a bez konzultací utrácí. „Dlužník přislíbil report na týdenní bázi ohledně příjmů a výdajů majetkové podstaty, který neplní,“ stojí v listině.
  „Správce od svého ustanovení do funkce naráží na liknavou spolupráci s dlužníkem,“ reagoval soud, který obratem nařídil Malině utrácet jen s písemným souhlasem správce. V dalších pasážích je ještě příkřejší: „Dlužník, který má závazků přes jednu miliardu korun, který sám opakovaně uvádí, že není schopen finančně pokrýt ani běžné obchodní případy, uzavře smlouvy na plnění za služby v měsíční hodnotě minimálně 2 170 000 korun. Přitom není schopen racionálně vysvětlit, zda takové služby skutečně potřebuje (…). Soud má důvodnou obavu, že na úkor věřitelů, zejména koncových spotřebitelů, se voluntaristicky hazarduje s penězi,“ uvedl soudce.
  Z dokumentu plyne, že Malina se proti tomu hned odvolala. Zástupce holdingu Ondřej Hampl, advokát z VIDD Advokáti, soudu napsal, že „zásah je nepřiměřený“. Argumentuje, že nehospodárnost nelze vyvozovat z utrácených částek, nýbrž dle toho, co Malina za své peníze dostane. Dodává, že by firmu zdržovalo, pokud by musela do všeho zasvěcovat správce.
  Soud obratem ustoupil a souhlas změnil z písemného na prostý, žádost Maliny o schvalování jen částek nad 375 tisíc korun však neuznal. V kontextu českého soudnictví jde o rychlé reakce. Kauza však představuje i jeden z největších krachů v Česku, alespoň co se počtu věřitelů týče. Do insolvenčního řízení se k pátku přihlásilo 2700 věřitelů Maliny.
  „Nutnost souhlasu správce pro nás sice znamená více práce a možná nějaké zdržení, ale zase se zvýší naše jistota i jistota našich partnerů, že námi činěné kroky nebudou později napadány,“ uvedl pro Lidovky.cz Marian Klásek, šéf Maliny.
  Potíže Energetického holdingu Malina
  (poslední známé údaje v době podání insolvenčního návrhu)
  Dluhy firmy (v milionech korun)
  • Přijaté zálohy 1123,5
  • Závazky vůči dodavatelům 229,1
  • Závazky vůči zákazníkům (zejména odstoupení od smluv) 33,6
  • Závazky celkem 1386,2
  Majetek firmy (v milionech korun)
  • U klientů jako rozpracovaná výroba 262,1
  • Zásoby na skladě 176,2
  • Peníze v bankách 11,8
  • Peníze na účtech 6,0
  • Majetek celkem 456,1

  • Firma nevedla řádně účetnictví a není jasné, zda majetek i dluhy nejsou jiné
   Známá expremiéra Grosse
   Insolvenční správce si stěžoval také na smlouvu o krizovém managementu, za který Malina platí paušálně milion korun měsíčně a dalších 500 tisíc vyplácí jako zálohu na blíže neupřesněné činnosti. Firma Misura information technologies, jež služby poskytuje, nemá prakticky žádnou historii a na jaře ji ovládla Adéla Beranová, dcera Libuše Barkové. Ta, jak uvedl deník E15, je v záchraně Maliny klíčovou postavou.
   Libuše Barková je veřejnosti známá nejen z kauzy expremiéra Stanislava Grosse, ale později i jako kamarádka a obchodní partnerka bývalého pražského primátora Pavla Béma. Přes něj má vazbu na předchozí vedení Maliny – Bém je strýcem klíčové postavy Maliny Cyrila Regnera a otcem Jáchyma Béma, který má v Malině minoritní podíl a podílel se na vedení holdingu.
   Firma, za kterou stojí Barková, doposud od Maliny inkasovala dle správce sumu 4,5 milionu korun. „Dlužník nedokázal hodnověrně vysvětlit, jaké konkrétní služby jsou za tyto prostředky zajišťovány, jestli jsou nezbytné a zda jsou odměny adekvátní,“ napsal správce Vinš soudu.
   „Malina oslovila už v listopadu 2022 Libuši Barkovou s žádostí o spolupráci. V tomto období už společnosti docházely peníze. Libuše Barková dlouhodobě podniká i v oblasti energetiky, realizovala například energetické projekty v Mongolsku či v Nepálu,“ uvedl mluvčí Maliny Lukáš Kotlár. Když firmě peníze skutečně došly, pomáhala Barková zajišťovat základní chod firmy. Nikdo ale prý nechtěl pracovat přímo pro Malinu, proto někteří manažeři či firmy údajně dělají pro Barkovou, a ta má služby následně předávat Malině. Z těchto peněz se hradí i odměny mluvčího, finančního ředitele či personální ředitelky firmy, ale i účty za telefony.
   Podnikatelka Libuše Barková se stala veřejně známou před dvaceti lety.

  • Pomáhala tehdejšími ministrovi obrany Jaroslavu Tvrdíkovi s kampaní a stýkala se s rodinou tehdejšího ministra vnitra a pozdějšího premiéra Stanislava Grosse.
  • Přitom vlastnila dům, ve kterém byl nevěstinec a spekulovalo se, že jej i provozuje. Grossově manželce také ručila za úvěry.
  • Později byla odsouzena k podmíněnému trestu za pojistný podvod. Blízko měla i k dalším politikům. Podnikala například s pražským exprimátorem Pavlem Bémem.
  Miliony za právníky
  Insolvenční správce tepal i smlouvu se šéfem Maliny Kláskem. Ten dle listiny pobírá měsíčně 190 tisíc korun, nadto má nárok na roční odměnu 2,4 milionu. Avšak není stanoveno, za jakých podmínek ji získá. Dále má dostat milion korun za schválení reorganizace, tedy za to, že soud povolí pokračování firmy, a 1,2 milionu korun, schválí-li mu reorganizační plán. Další 4,8 milionu dostane, podaří-li se mu plán uskutečnit. Správce se o detailech smluv uzavřených s Kláskem i s firmou Barkové dozvěděl se zpožděním.
  „Moje odměna je v porovnání s cenami v tomto odvětví podhodnocená. Odměňován jsem navíc za odvedenou práci, nejedná se tedy o pobírání vysokých odměn předem od společnosti, která je v potížích,“ tvrdí Klásek.
  Zhruba milion korun měsíčně vydává Malina i za služby právníků. I v tomto případě insolvenčnímu správci vadí, že ani o těchto smlouvách nevěděl.
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/energeticky-holding-malina-libuse-barkova-fotovoltaika.A230728_175758_ln_ekonomika_hud?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=mix_ln-69651+20230729-155956&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fbyznys%2Fenergeticky-holding-malina-libuse-barkova-fotovoltaika.A230728_175758_ln_ekonomika_hud&zdroj=mail