Nepravomocné vítězství u soudu nad energetickým suverénem

 • 5.6.2018
 • Společnost Amper Market, a.s. začala v prosinci 2015 bombardovat stovky obcí a jejich příspěvkových organizací vyhrůžkami, že je jako dodavatel odpojí od elektrické energie, pokud se k nim do osmi dnů nepřehlásí, neboť jim neplatí spol. EPK Trade s.r.o. Postižené obce ovšem platily v roce 2015 (včetně prosince) formou záloh předem elektrickou energii společnosti Energie pod kontrolou o.p.s.

  Část obcí bombardování podlehla a přehlásila se k Amper Marketu, část, včetně Chrastavy, nikoli (od ledna 2016 dodává Chrastavě ČEZ Prodej, a.s.). V polovině srpna 2016 oznámila společnost Amper Market a.s. dosud nepodlehnuvším obcím včetně Chrastavy, že jí v prosinci 2015 zachraňovala z titulu nepřikázaného jednatelství dle § 3007 a 3009 občanského zákoníku a žádá za toto úhradu (asi jako kdyby Vám někdo bez vašeho vědomí vniknul do bytu, umyl Vám nádobí a žádal za to zaplatit). Protože Chrastava patřila mezi ty obce, které nepodlehly ani tomuto nátlaku, žaloby u Okresního soudu v Liberci se skutečně dočkala. Amper Market a.s. se navíc později opíral o rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně, který rozhodl v obdobném případě v neprospěch jiné obce.

  Rozhodli jsme se, že se pokusíme ubránit sami bez pomoci advokáta. Spolu s panem tajemníkem Ing. Miroslavem Chválou a vedoucím finančního odboru panem Martinem Slukou jsme po pečlivé přípravě a zaslání podkladů soudu absolvovali ve dnech 9. ledna, 8. března a 29. května 2018 tři vesměs čtyř až pětihodinová soudní stání. V úterý 5. června 2018 jsme se u soudu dozvěděli ortel: žaloba o zaplacení částky ve výši cca 200 tis. Kč (162.426 Kč s příslušenstvím tj. s úrokem 8,05 % od 31.08.2016 + 1.200 Kč) byla zamítnuta. Rozsudek soudu s odůvodněním bude poté, co ho obdržíme, umístěn pod tímto článkem. Z velmi stručné ústní rekapitulace soudu jsme vyrozuměli, že Amper Market a.s. neprokázal žádné zachraňování z titulu nepřikázaného jednatelství a ani nedošlo od města Chrastavy k bezdůvodnému obohacení.

  Amper Market a.s. bude mít pochopitelně možnost podat odvolání. Pokud tak učiní, jsem přesvědčen, že opět zvítězíme.

  Chrastava 05.06.2018

  Michael Canov, starosta