Obnovitelné zdroje budou do roku 2030 vyrábět až 30 procent energie, věří Síkela

 • 18.10.2023
 • Podle klimaticko-energetického plánu schváleného vládou má podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě stoupnout do roku 2030 ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. Posílit má i jaderná energetika a to výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Plán také potvrdil odklon od spalování uhlí do roku 2033. 

  Vláda aktualizovaný plán schválila se zpožděním, původní termín byl na konci června. Nyní bude plán odeslán Evropské komisi, se kterou bude materiál vláda dál průběžně konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.

  „Je to nástroj, který nám pomůže splnit klimatické i energetické cíle. Měl by do budoucna zajistit dostatek energií a také splnění klimatických cílů, ke kterým jsme se zavázali,“ uvedl Síkela.

  Upozornil, že do roku 2030 výrazně vzroste spotřeba elektřiny. Plán počítá s postupným zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě, který by na konci dekády měl činit 30 procent. Podle kritiků je však cíl nedostatečný, protože nezohledňuje tuzemský potenciál. 

  Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě by měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. Plán kromě toho počítá také s posilováním jaderných zdrojů, dva nové reaktory by měly vzniknout v Dukovanech a další dva v Temelíně.

  „V roce 2030 bude v Česku více než třetina elektřiny a tepla pocházet z obnovitelných zdrojů. Budeme mít přes milion tepelných čerpadel, jejichž hlavním akcelerátorem rozvoje bude náhrada starých, neefektivních plynových kotlů a výměna neekologických kotlů na tuhá paliva. Zkrácené stavební řízení a povolování podpoří vznik zhruba pěti stovek větrných elektráren.,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Jak dodává u nových fotovoltaik by ale stát měl pohlídat, aby nejméně polovina vznikla na budovách či u místa spotřeby.

  Komora OZE upozornila a doporučila úpravu v některých detailních částech plánu. „Pokud se příprava a implementace opatření zdárně podaří, lze očekávat překročení cílů, které jsou v současném návrhu,“ domnívá se Chalupa.

  Za stěžejní považuje dokončení zjednodušování povolovacích procesů a další opatření, která mají obnovitelnou elektroenergetiku, vytápění, plyny a dopravu nastartovat.

  Podle ministra však stanovený cíl vychází z propočtů a analýz, které ministerstvo průmyslu a obchodu při zpracování plánu mělo k dispozici. Podle Síkely jde o číslo, které bude do budoucna reálné vzhledem k domácím podmínkám. „Máme horší startovací pozici, ale ukázali jsme, že ten podíl dokážeme zvyšovat,“ dodal.

  Plán v delším časovém horizontu počítá také s dalším navyšováním jaderných zdrojů v zemi. V současnosti pokračuje tendr na jeden nový blok v Dukovanech, podle plánu by však mělo v Česku vzniknout nových reaktorů více. Podle ministra plán pracuje s možností maximálního využití lokalit v Dukovanech a Temelíně, přičemž příprava více bloků zároveň by mohla zefektivnit výstavbu. 

  Kromě připravovaného bloku by v Dukovanech měl podle návrhu ve 40. letech vzniknout ještě jeden nový reaktor kvůli plánovanému horkovodu do Brna. Na přelomu 30. a 40 let pak plán počítá s dalšími dvěma bloky v Temelíně. Jaderné energetice by se však blíže měla věnovat aktualizovaná energetická koncepce, kterou by ministerstvo mělo mít hotovou do konce roku.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/obnovitelne-zdroje-klimaticko-energeticky-plan-temelin-jaderna-energetika.A231018_110331_ekonomika_hyk?zdroj=vybava_recombee