Skupina ČEZ hodlá podat žalobu o náhradu škody

  • 28.4.2016
  • ČIANEWS

    Dozorčí rada Skupiny ČEZ se seznámila s výsledky šetření falšování některých kontrol

    svarových spojů na jaderných elektrárnách. Bylo odhaleno více než dvacet porušení

    povinností pracovníků. Všem odpovědným pracovníkům ČEZ snížil mzdu, někteří byli

    odvoláni ze svých funkcí. Skupina také hodlá podat žalobu o náhradu škody.