ŠNOBR: ČEZ nemá racionální důvod snížit dividendu

 • 11.6.2019
 • ČEZ zveřejnil návrh na dividendu za rok 2018 – 24 korun na akcii. Formálně je návrh v pořádku, horší je to z odborného hlediska.

  Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně nerozděleného zisku z minulých let je patří mezi základní valné hromady společnosti. Právo na podíl ze zisku, který schválila valná hromada pro akcionáře, patří zase k jejich základním majetkovým právům a benefitům. Na konci června bude stejně jako každoročně v uplynulých 15 letech i o tom rozhodovat valná hromada společnosti ČEZ. Tentokrát ale ve zcela jiné atmosféře než v předchozích letech.

  Po pěti letech setrvalého a výrazného poklesu hospodářských výsledků ČEZ nastal v roce 2019 razantní obrat. Příčinou byl rychlý růst cen silové elektřiny. Ta se na úrovni ročních kontraktů zvýšila od minim před třemi lety téměř o 150 procent. Nicméně díky systému ČEZ předprodeje očekávané výroby elektřiny až na dva roky dopředu se tento efekt plně projevil v hospodaření skupiny ČEZ až letos.

  Ukazuje se, že navzdory změnám na energetickém trhu a akvizičním pokusům závisí hospodaření skupiny nadále na výrobě a prodeji elektřiny na domácím trhu. Se zpožděním si proto ČEZ bude užívat několik let růstu cen elektřiny v podobě každoročního dvouciferného růstu zisků na všech úrovních dohánějícího vývoj na energetických burzách.

  Účelové zdůvodnění

  Představenstvo ČEZ v rámci svých povinností zveřejnilo návrh na vyplacení dividendy za rok 2018 ve výši 24 korun na akcii – nejnižší částka za uplynulých dvanáct let a meziroční pokles téměř o třetinu. Samotný návrh lze zpochybnit obtížně – představuje vyplacení téměř sto procent takzvaného upraveného zisku skupiny ČEZ, tedy na horní hranici rozpětí již dříve nastavené dividendové politiky. Formálně je krok představenstva v souladu s dividendovou politikou. Horší je to z odborného a věcného hlediska.

  V tomto směru představenstvo tahá za kratší konec. Zdůvodnění takového razantního poklesu dividendy v současné kondici ČEZ lze považovat za nedostatečné a dokonce silně účelové. Zejména když i finanční ředitel změnu dividendové politiky před investory v mezidobí veřejně připustil a management společnosti si od loňska užívá zisků z akciového opčního programu, aniž by se snažil podělit s akcionáři.

  Pro vedení ČEZ vznikla unikátní příležitost předvést profesionální chování a umožnit „hladké přistání“ dividend na začátku růstového trendu. Zejména když v probíhajících měsících roku 2019 může ČEZ počítat s vyšší hotovostí generovanou výrazným zlepšením výsledků, jež má ČEZ navíc zajištěné v předprodaných cenách elektřiny i pro další roky. Namísto toho zdůvodňuje představenstvo nesmyslně nízkou dividendu zejména obavami, že by na to před refinancováním části dluhu v příštích letech mohly negativně zareagovat ratingové agentury.

  Jenže finančně – rozdíl oproti loňské dividendě je necelých pět miliard korun – jde v případě jednoznačně rostoucího trendu budoucích hospodářských výsledků ČEZ o hodně chabý argument. Nepochybuji, že při troše dobré vůle by se vyšší dividenda dala ratingovým agenturám vysvětlit snadno a bez negativních důsledků pro ČEZ.

  Cash flow

  Odborně jsou fakta jednoznačná a neexistuje racionální důvod ke snížení dividendy oproti roku 2018. První argument spočívá v tom, že se dividenda reálně vyplácí nikoli z „upraveného“ konsolidovaného, ale z nekonsolidovaného zisku společnosti předchozího roku. Ten za rok 2018 díky robustní dividendě dceřiné společnosti ČEZ Distribuce skončil na 44 korunách na akcii a poskytuje pro jakoukoli dividendu do této hodnoty slušnou základnu.

  Naopak v předchozích letech byla dividenda až ve dvou třetinách své hodnoty rozdělovaná ze zadrženého zisku minulých let. Nejpodstatnější pro výplatu dividendy je ale vývoj volného cash flow společnosti vycházející ze ziskovosti a potřebných prostředků na investice. Zejména když má společnost z minulosti akumulované zisky – konsolidovaně 343 a nekonsolidovaně 247 korun na akcii.

  Dividenda za předchozí rok se vždy vyplácí až v srpnu příštího roku. Tedy její výplata za 2018 půjde z hotovosti, kterou ČEZ přináší výrazně lepší výsledky hospodaření letošního roku. Už nyní lze říct, že letošní vývoj cash flow nebude horší a dokonce pravděpodobně lepší než v uplynulých třech letech, kdy ČEZ vyplácel dividendy 33, ale i 40 korun na akcii. Navíc na rozdíl od roku 2019 za situace, kdy se hospodaření pro další roky zhoršovalo a dividenda každý rok reálně ukrajovala značnou část nerozděleného zisku minulých let.

  Záhadný postoj vlády

  Záhadou je zatím neutrální postoj vlády. Jako hlavní akcionář totiž může ministerstvo financí návrh představenstva odmítnout a schválit vlastní návrh či dalších akcionářů. Vláda hledá peníze pro hůře se vyvíjející rozpočet, kde může, a v případě ČEZ to vypadá, jako by si situaci neuměla odborně vyhodnotit, popřípadě se chtěla nechat záměrně „opít rohlíkem“.

  Přitom je ve hře pro stát dividenda až o čtyři miliardy vyšší, než nabízí představenstvo, která nemůže ČEZ zkomplikovat život, a už vůbec ne ohrozit postavení na trhu. Naopak není vyloučené, že vedení ČEZ tyto zdroje vytvořené převážně v Česku z výroby a prodeje elektřiny na domácím trhu dlouhodobě „zaváže“ ve strategicky nesmyslných a finančně neefektivních investicích do větrných zdrojů ve Francii či Německu či podobných akvizičních pokusů, jež ještě více zkomplikují a znepřehlední strukturu společnosti.

  I z tohoto důvodu jsme se jako kvalifikovaný akcionář rozhodli dát letošní valné hromadě možnost hlasovat i o jiné dividendě, než navrhuje představenstvo – 35 korun na akcii s tím, že jde nejen o oprávněný ale i odborně zdůvodněný požadavek.

  Michal Šnobr

  Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/snobr-cez-nema-racionalni-duvod-snizit-dividendu-fb2-/forum.aspx?c=A190603_183143_pozice-forum_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail