TZ Energeticka burza CMKBK

 • 9.1.2017
 •  

  Tisková zpráva

  Počet kontraktů na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno v roce 2016 vzrostl meziročně o 10 procent na téměř 7 a půl tisíce

  Kladno 9. 1. 2017 – Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2016 uzavřeno 7496 kontraktů na dodávku 6,137 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 3,579 miliardy korun. Počet kontraktů proti roku 2015 vzrostl meziročně o 10 procent, nejvíce jich bylo uzavřeno v září (1 224), červnu (1062) a květnu (1059).

  „Zobchodovaný objem energií znovu překonal hranici 6 terawatthodin a atakoval rekordní úroveň roku 2015. Ve finančním vyjádření klesla bilance meziročně o 810 milionů korun, což demonstruje celkový roční pokles cen energií, a to i přes jejich opětovný růst v druhé polovině roku,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.

  Obchody s dodávkou zemního plynu dosáhly objemu 3,574 milionu MWh a s dodávkou silové elektřiny 2,563 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 1,562 miliardy korun a na silovou elektřinu 2,017 miliardy Kč. Uzavřeno bylo 4339 kontraktů s elektřinou a 3157 kontraktů se zemním plynem.

  V souvislosti s poklesem cen energií v prvním pololetí narostl v tomto období významně objem zobchodovaných energií proti stejnému období roku 2015. Objem obchodů v 1. čtvrtletí byl proti 1. čtvrtletí 2015 trojnásobný a druhé čtvrtletí s 1,817 milionu MWh (29,6 % z roční bilance) bylo jen o 209 tisíc MWh slabší než tradičně nejsilnější 3. čtvrtletí.

  Razantní cenový pokles v prvním pololetí 2016 se promítl i do rekordního počtu dvouletých kontraktů, který se proti roku 2015 zvýšil o 44 procent. Z celkové roční bilance byla uzavřena čtvrtina (1878) všech kontraktů jako dvouletých.

  „Ceny se dostaly na dlouhodobá minima, a to nejen od otevření trhu pro konečné odběratele na ČMKBK v roce 2009. Zájmem kupujících bylo využít nejnižších cen energií a fixovat si je hned na dva roky. Trh ČMKBK je v tomto smyslu velmi flexibilní a umožňuje zareagovat na pohyb ceny v podstatě do jednoho týdne. A účastníci trhu toho využili,“ uvedl Pavel Štorkán.

  Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK dosáhl čísla 5904. Dále rostl zájem jak firemního sektoru, tak veřejné sféry, kde vedle ministerstev a většiny krajů využilo obchodování na energetickém trhu ČMKBK téměř 600 měst a obcí. Veřejní zadavatelé, kteří využívají burzovní nákup už standardně jako formu realizace veřejné zakázky, prezentují meziroční úspory v objemu stovek milionů korun, a to zejména v cenách energií, ale také v administrativních nákladech.

  Cenový vývoj elektřiny a plynu v roce 2016

  Cenový vývoj obchodovaných energií na Českomoravské komoditní burze Kladno odrážel v loňském roce ve svých trendech vývoj na velkoobchodních trzích. Ceny všech komodit v 1. čtvrtletí razantně poklesly a následně v průběhu roku prošly dvěma etapami růstů a pádů, se závěrečným poklesem v prosinci.

  Obchodování s ročními kontrakty silové elektřiny v nízkém napětí otevíralo na kurzu 683 Kč/MWh, což znamenalo pokles proti uzavírací ceně roku 2015 o 22 procent. Do konce března cena dále klesala, svého minima dosáhla 29. března na úrovni 585 Kč/MWh. Pro následný cenový vývoj (do 29. týdne) byla příznačná zvýšená volatilita, kdy vzestup kurzu v jednom týdnu střídal pokles v týdnu následujícím. Celkově však převládl trend k růstu ceny s vrcholem na úrovni 833 Kč/MWh (19. července). Růstový trend byl vystřídán krátkým poklesem až na 694 Kč (15. září), ale od druhé poloviny září se obnovil růst, který v následujících sedmi týdnech akceleroval a znamenal nárůst ceny o více než 40 procent. Ročního maxima kurz dosáhl 10. listopadu na úrovni 1003 Kč/MWh. Už v dalším týdnu se ale cena vydala dolů, nejprve na úroveň kolem 900 Kč/MWh, počátkem prosince pak dále až do rozmezí 830 až 870 Kč/MWh, se závěrečnou korekcí na úrovni 749 Kč/MWh.

  Cena ročního kontraktu zemního plynu v režimu maloodběr klesla počátkem roku 2016 proti uzavíracímu kurzu roku 2015 o 12 procent na 452 Kč/MWh. V únoru pak následoval pokles na úroveň kolem 400 Kč/MWh, kde se cena až do konce dubna stabilizovala. V květnu a červnu cena prošla obdobím strmého růstu s maximem 21. června na úrovni 492 Kč/MWh. Následoval návrat k hranici 400 Kč/MWh, kde se cena do začátku října stabilizovala. Druhá etapa růstu nastala v listopadu, kdy cena nejprve stoupla na 468 Kč/MWh a 8. listopadu až na 491 Kč/MWh. Prosinec přinesl pokles na 458 Kč/MWh a obchodování skončilo na úrovni 460 Kč/MWh.

  Uzavírací ceny všech energetických produktů zaznamenaly meziroční pokles. Závěrečný kurz ročního kontraktu silové elektřiny klesl v meziročním srovnání v nízkém napětí o 14,5 procenta na 749 Kč/MWh, ve vysokém napětí o 4,6 procenta 825 Kč/MWh. Kurz zemního plynu v režimu maloodběr uzavíral na 460 MWh, což znamenalo pokles o 10,5 procenta, ve velkoodběru skončilo obchodování na ceně 454 MWh (pokles o 10,6 procenta).

  Trh s elektřinou pro konečné odběratele otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku 2016 představuje téměř 36,8 tisíce uzavřených kontraktů na dodávky cca 29,8 milionu megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě 22,7 miliardy korun.

   

  Kontakt:

  Martin Soukup

  tiskový mluvčí Českomoravské komoditní burzy Kladno

  e-mail: msoukup@cmkbk.cz

   

  Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice a podle objemu fyzických dodávek energií největším energetickým burzovním trhem ve střední Evropě.