Účty za proud ještě porostou. Platíme za Green Deal

 • 2.11.2023
 • Až několik tisíc korun si u účtů za elektřinu a plyn ročně připlatí lidé v důsledku chystaného navýšení poplatků za distribuci a obnovitelné zdroje energií. Podle ředitele strategie poradenské společnosti EGÚ Brno Michala Macenauera to však jinak nejde – případný odklad by dle něj v budoucnu znamenal ještě větší skokové zdražení. 

  Lidovky.cz: Odpovídá navrhované navýšení distribuční složky ceny energií o 71 procent současné situaci?
  Navýšení je odpovídající situaci. Vláda provádí fiskální restrikci a potřebuje snižovat výdaje. Zároveň klesají ceny energií a současně je pro kabinet lépe, když tyto kroky udělá nyní, než až v příštím roce, kdy bude blíže termínu sněmovních voleb.

  Lidovky.cz: O míře navýšení poplatků se má ještě jednat, je to tak?
  Ano. Prozatím je to návrh Energetického regulačního úřadu a je možné, že dozná změn. Jde tedy o vymezení pozice k jednání. Náklady na služby sítí aktuálně rostou a výrazně porostou i v dalších letech. Jednoznačně to bude spojené zejména s požadavkem společnosti na připojování mikrozdrojů do nejnižších napěťových úrovní distribuce. Ceny služeb sítí v minulých několika letech stagnovaly, v některých segmentech dokonce klesaly. Čím později by se začalo s jejich navyšováním, tím vyšší by pak bylo skokové zdražení.

  Lidovky.cz: Jak se to podle vás propíše do složenek domácností, například u nejčastější sazby elektřiny D02d? O kolik to lidem navýší celkovou cenu?

  Je to hodně diferencované v závislosti na typu uzavřeného kontraktu na dodávku silové elektřiny. Stropování cenu omezilo, tudíž zdražení silové elektřiny nebylo až tolik patrné. U domácností, jimž dodavatelé od ledna 2024 cenu proudu zlevní, může celková výše nákladů na elektřinu stagnovat. A u jiných mírně růst. Pro většinu domácností očekáváme stagnaci nákladů až mírný růst do 10 procent.

  Lidovky.cz: Pokud bychom zdražení poplatků brali jako daň za přechod na zelenou energii, jaký podíl na navýšení distribučních poplatků má nárůst fotovoltaiky? Lze říci, že si lidé masivním pořizováním solárů na střechy zvyšují poplatky na složenkách?
  Ano, v tuto chvíli je to sice stále jen omezený příspěvek, ale v budoucích letech dále výrazně poroste. Vlivem požadavku na připojování mikrozdrojů do nízkého napětí a požadavku na umožnění komunitní energetiky síťovým společnostem násobně narostou investiční náklady, a to v nejbližších 15 až 20 letech. Zároveň dojde ke snižování dodávky vlivem samovýroby a rozpočítávání nákladů na menší množství dodané energie. Převážná většina nákladů sítí je přitom na dodaném množství nezávislá, je fixní. Je to známý vodárenský efekt. Po síti přitom chceme, aby byla neustále připravena na záskok v plné výši.

  Lidovky.cz: Náklady na energie vzrostou zejména energeticky náročnějším firmám, třeba pekárnám. Lze čekat, že své dražší účty promítnou do cen svých produktů?
  Situace je složitější. Rok 2022 byl pro firmy z pohledu nákladů na energie peklem. Nicméně přišly vládní subvence. V roce 2023 ale mnoho firem pořizuje elektřinu na spotu za velmi příznivé ceny. Otázkou tedy je, s jakou základnou srovnáváme.

  Obecně také platí, že regulovaná část nákladů činí u odběratelů z hladiny velmi vysokého napětí okolo 20 až 25 procent, u hladiny vysokého napětí pak 25 až 30 procent. Pokud tedy za vztažnou hodnotu ceny silové elektřiny vezmeme cenu mimo spotový trh, pak mnoho velkoodběratelů zaznamená spíše pokles nákladů. Pokud do srovnání započítáme nad poměry cenově příznivé ceny silové elektřiny v roce 2023, pak dojde k nárůstu nákladů. V drtivé většině případů se nebude jednat o výrazné snížení ani navýšení. Jen dodám, že cenová úroveň energií je v EU především vlivem požadavku na rychlou dekarbonizaci nekonkurenčně vysoká a že to povede k odlivu investic především z energeticky náročného průmyslu, jako je chemie, sklářství a podobně. Pro navyšování ceny produktů a služeb ale není ve velké většině případů důvod. Rozhodně ne v oblasti služeb či energeticky méně intenzivní výroby.

  Lidovky.cz: Má vláda vůbec možnost, jak dopad na domácnosti a firmy zmírnit? Například využít výnosy z emisních povolenek?
  Ano, dotacemi, ale veřejné rozpočty tím utrpí a nakonec to zákazníci stejně zaplatí.

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/ceny-energii-obnovitelne-zdroje-michal-macenauer.A231101_200926_ln_domov_hud?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=ln_ranni-71631+20231102-073139&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Fceny-energii-obnovitelne-zdroje-michal-macenauer.A231101_200926_ln_domov_hud&zdroj=mail