VITÁSKOVÁ: Dva předsedové Rady ERÚ aneb O pašalících v Česku

 • 14.8.2018
 • Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) navrhla jmenovat od 1. srpna na post obsazený dle energetického zákona předsedou Rady Energetického regulačního úřadu Vladimírem Outratou druhého předsedu Vratislava Košťála dosavadního člena rady. Tímto nezákonným postupem Nováková skandálně porušila zákon. Píše Alena Vitásková.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v čele s Martou Novákovou (za ANO) je podle energetického zákona zmocněno navrhovat jmenování a odvolání členů Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a jejího předsedy. Resort však nakonec tento svůj materiál nechal předložit vládě ministrem spravedlnosti.

  Tímto návrhem nastává škoda hrazená ze státního rozpočtu a taškařice, na něž si běžný občan stále nezvykl. Opět máme nezákonně zdvojený post, dva předsedy Rady ERÚ. Aby mohla osoba blízká politikovi několik let pobírat stotisícový plat a nemusela prakticky nic dělat, českému politikovi stačí nezákonně jmenovat do již obsazeného postu svého oblíbence.

  Takto již Česko mělo například dva policejní prezidenty či dva ředitele Generálního ředitelství vězeňské služby. Oba několik let dostávali statisíce měsíčně, ale pouze jeden musel v postu něco dělat, přičemž za tuto veřejně známou prokázanou mnohamilionovou škodu státnímu rozpočtu nebyl nikdo z těch, kdo je nezákonně jmenovali či odvolali, potrestán. V případě politiků se státní zástupci zjevně bojí konat a čekají na promlčení.

  Nejen špatné manažerské vedení

  Letos v červenci ministryně Nováková vytvořila státním zástupcům nový problém. Navrhla jmenovat od 1. srpna na post obsazený podle energetického zákona do srpna 2020 předsedou Rady ERÚ Vladimírem Outratou druhého předsedu Vratislava Košťála, dosavadního člena rady, a to až do srpna 2021. Rada ERÚ, jmenovaná předchozí vládou od srpna 2017, údajně nefungovala, o čemž se veřejně diskutovalo.

  Rozhodně to však nebylo pouze údajně špatným Outratovým manažerským vedením či jeho nedostatečnou komunikací. Na špatném fungování Rady ERÚ se totiž významně podílely i časté Košťálovy absence, a pokud byl přítomen, pak jeho údajné podepisování „odmítl podepsat“, čímž porušoval energetický zákon. K funkčnosti Rady nepřispělo ani porušování zákona radním Rostislavem Krejcarem, kterým se zabývaly příslušné instituce.

  Neznalost energetického zákona, základní právní normy, kterou byl ERÚ zřízen, však nebyla jen Košťálovým problémem, ale i dalších členů rady. Údivem či spíše neskrývanou závistí členů Rady ERÚ, když po nástupu do postů zjistili rozdíl platu předsedy Rady ERÚ ve výši 160 tisíc korun a další požitky a členů Rady ERÚ „pouze“ ve výši 100 tisíc korun, se bavil nejen ERÚ.

  Neprofesionalita a neznalost zákona

  Znalost práva, a především energetického zákona zjevně není Košťálovou silnou stránkou, přestože byl původně nominován do rady jako právník. Již v září 2017, ještě předtím, než mu Rada ERÚ musela odebrat pravomoci v oblasti legislativy a práva, stihl Košťál zrušit už schválený návrh fakturační vyhlášky na ochranu zákazníků a odběratelů, přičemž ochrana jejich oprávněných zájmů je první povinností, již ukládá ERÚ energetický zákon.

  Současně Košťál inicioval zrušení novely licenční vyhlášky schválené Legislativní radou vlády, která měla pouze odstranit její chybu, jež způsobila mnoho nezákonností v roce 2010, kdy vrcholil boom solárních elektráren. Zrušení je o to pikantnější, že tehdejší místopředseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek, který novelu licenční vyhlášky schvaloval, byl jmenován ministrem spravedlnosti. A právě ov na zasedání vlády 31. července za MPO navrhl jmenovat pana Košťála druhým předsedou Rady ERÚ.

  Bylo veřejným tajemstvím, že hlavním problémem ERÚ je, že Outrata radu údajně nedostatečně řídí, Košťál její jednání sabotuje a Krejcar porušuje zákony. Inovativní řešení problému jmenováním Košťála druhým předsedou Rady ERÚ však připomíná spíše kvadraturu kruhu než manažerské rozhodnutí se základní znalostí energetického zákona. To, že porušením energetického zákona vzniká škoda státu, by mělo zajímat státní zástupce.

  To, že Košťál přijal jmenování druhým předsedou Rady ERÚ, a navíc na tři roky, jak se pochlubil v provolání zaměstnancům ERÚ, je pouze důkazem jeho neprofesionality a hrubé neznalosti zákona, což u právníka zaráží. Post předsedy Rady ERÚ je však nyní zjevně považován pouze za pašalík, a tedy odměna Košťálovi za minulé či budoucí služby proti zájmům českých zákazníků a odběratelů či dokonce ve prospěch solárních baronů nebo jiných pijavic na veřejných financích. Bůh ochraňuj českou energetiku…

  Alena Vitásková

  Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/vitaskova-dva-predsedove-rady-eru-aneb-o-pasalicich-v-cesku-po1-/forum.aspx?c=A180813_140741_pozice-forum_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail