Vysoké účty za energie. Jak požádat stát o mimořádnou okamžitou pomoc?

 • 24.12.2021
 • Nejste adepti na stálý příjem státní sociální podpory, ale podzimní faktury za energie vás dostaly do finančních potíží? Stát pro takové případy připravil speciální dávku. 

  Jmenuje se Mimořádná okamžitá pomoc – vyúčtování DPI a požádat o ni mohou ti, kdo nezvládnou uhradit doplatky za energie, které mají zaplatit za období, kdy elektřinu dodával takzvaný dodavatel poslední instance (DPI). 

  Vyúčtování může trvat

  Ve chvíli, kdy opustíte režim dodavatele poslední instance, dostanete vyúčtování. Teoreticky by to mělo být neprodleně, v praxi můžete i několik týdnů čekat. „O přechod do standardního režimu jsem požádala 
  15. listopadu, k 23. listopadu mě ČEZ přijal, ale vyúčtování za období DPI nemám dodnes,“ popisuje klientka ze středních Čech. 

  Sociální dávka není určena na platbu záloh, byť by byly vysoké, ale pouze na doplatek vyúčtování za období, kdy energii dodával přidělený dodavatel poslední instance. Příspěvek je časově limitovaný. Žadatel musí do konce letošního roku požádat některého z dodavatelů energií o uzavření standardní smlouvy. I když však nebude mít do konce roku vyúčtování v ruce, žádost o mimořádnou okamžitou pomoc podat může. Stačí, že o standardní smlouvu požádal. 

  Když tedy budete mít vyúčtování a zjistíte, že zaplatit je nad vaše síly, můžete se obrátit na úřad práce podle místa, kde skutečně žijete. Žádost lze vyplnit i online. Nehledejte však na webu speciální formulář, žádá se stejně jako o klasickou mimořádnou okamžitou pomoc, jen je třeba v žádosti zaškrtnout situaci Vážná mimořádná událost.

  Důkladně prověří vaše příjmy

  Jestli jste se teď zaradovali, že až přijde konečné vyúčtování, přispěje vám na ně automaticky stát, jste na omylu. Dávka je takzvaně „testovaná“. Úředníci budou hodnotit příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení konkrétní domácnosti. Toto hodnocení bude o něco mírnější než u klasické dávky mimořádné okamžité pomoci: na účtu bude možné mít úspory až do výše dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení.

  Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) se započítávají ze 70 procent. Důchody, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se započítávají z 80 procent. Zbylé příjmy (například z nepojistných dávek – rodičovský příspěvek) se započítávají ze 100 procent.

  PříkladKlient dostal vyúčtování za energie s doplatkem 15 000 korun. Měsíční čistou mzdu má 25 000 korun (ze zákona se započítává příjem ze 70 % = 17 500), náklady na bydlení jsou 15 000 korun a na účtu má naspořeno 20 000 korun. Majetek, ke kterému se nepřihlíží: 2 x 15 000 (náklady na bydlení) + 2 x 3 860 (životní minimum jednotlivce) = 37 720 korun. Úspory klienta (20 000 korun na účtu) jsou nižší než vypočtená hranice, při posuzování se tedy bude vycházet jen z příjmů. Úřad práce bude moci v tomto ilustračním případě poskytnout MOP na vyúčtování DPI ve výši 15 000 korun.

  Papírování se nevyhnete

  Při žádání o dávku je nutné vyplnit tiskopisy „Prohlášení o sociálních a majetkových poměrech“ a „Doklad o výši měsíčních příjmů“. Dále je třeba doložit náklady na bydlení v daném měsíci a vyúčtování od dodavatele poslední instance.

  Žadatelé musí také předložit výpisy z banky, třeba i z předešlých měsíců. Úřad může požádat banku o informace, zda u ní má člověk vedený účet, takže se nevyplatí mlžit a přiznat jen příjmy na jednom účtu, zatímco na jiném je peněz dost. Úředníci dokonce mohou přijít do domácnosti žadatele na takzvané místní šetření. 

  K žádosti budete pochopitelně potřebovat i doklady členů domácnosti, u nezaopatřených dětí po 15. roce věku i potvrzení o studiu nebo o zdravotním stavu. 

  Posuzování nároku na dávku je věcí takzvaného správního uvážení – příspěvek nedostane nikdo automaticky jen proto, že měl měsíc či dva nízkou výplatu. Každá žádost se hodnotí individuálně vzhledem k situaci dané domácnosti a je možné, že si úředníci vyžádají pro posouzení další podklady.

  Opravdu nesmíte mít majetek?

  Pořídili jste si dům na hypotéku, tak tak zvládáte splácet a do toho přišel vysoký doplatek za energie? Takzvané vlastnické bydlení neznamená, že jste předem z žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc vyloučeni. Počítejte však s tím, že při posuzování nároku se zohledňují náklady na bydlení, do kterých nespadá hypotéka ani jiné úvěry. 

  Stejně tak žadatele nelimituje vlastnictví auta – rozdíl je však v tom, jestli má domácnost jedno standardní auto, nebo jich má několik, či jde o luxusní vozy. V takovém případě by úřad mohl požadovat například prodej nebo pronajmutí některého z nich.

  Buďte na příjmu

  Nedodáte-li všechny potřebné dokumenty, při osobním jednání na úřadě práce vás na to úředníci upozorní, při vyplňování formuláře online očekávejte, že vás budou kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. „Je proto důležité zvedat telefony začínající na 900 nebo si po podání žádosti hlídat svůj e-mail. Rychlá reakce umožní dávku zpracovat rychleji,“ doplňuje Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.

  Když jedna dávka nestačí

  Pokud máte problémy s úhradou nákladů na bydlení dlouhodobě, požádejte si o příspěvek na bydlení. Touto dávkou stát přispívá rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30 procent (v Praze 35) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 procent (v Praze 35) příjmů rodiny je nižší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. 

  Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/energie-uhrada-pomoc-statu.A211221_094312_viteze_frp?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=ranni-58432+20211224-055955&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Ffinance%2Ffinancni-radce%2Fenergie-uhrada-pomoc-statu.A211221_094312_viteze_frp&zdroj=mail