Z uhlí na plyn. Dcera Pražské plynárenské nahrazuje centrální vytápění

 • 14.7.2021
 • PRAHA Pražská plynárenská chce v hlavním městě posílit jako dodavatel tepla. Pilotem se stal projekt její dceřiné společnosti Prometheus, která ve spolupráci s městkou částí Kbely založila společný podnik na dodávky tepla a postupně odpojuje městskou část od centrálního zásobování. Podle obou stran má spolupráce pozitivní ekonomické i ekologické dopady. 

  Kbely historicky odebíraly teplo z hnědouhelné elektrárny v Mělníku. Tepelné ztráty při transportu horké vody, časté poruchy na distribuční síti a z nich plynoucí nestabilita dodávek, i nutné letní odstávky však městkou část přiměly najít jiné řešení dodávek tepla. Jenom během topné sezóny 2019/20 došlo v Kbelech k 10 závažným haváriím na tepelné rozvodné síti ve správě Pražské Teplárenské, kterou jsou ve Kbelích zásobované jak veřejné instituce jako školy, domov seniorů, úřad, hasiči, nebo zdravotní středisko, tak část obyvatelstva žijící v bytových domech. Svou roli ve změně energetické strategie sehrála i ekologie a přechod na moderní kondenzační kotle. 

  Společný podnik Teplo pro Kbely, vznikl loni v říjnu a MČ do něj vložila svou tepelnou infrastrukturu znalecky oceněnou na 5 milinoů korun, dalších 15 milionů potom dodala společnost Prometheus. Hodnotě vložených prostředků odpovídá i akcionářská struktura, kdy 25 % drží Kbely a 75 % Prometheus, který zároveň zajišťuje management firmy a jeho zástupci sedí v představenstvu. Na cenu tepla pro koncového zákazníka ale má největší vliv dozorčí rada a v ní jsou zástupci městské části. Získané prostředky slouží k rekonstrukci stávající infrastruktury. Výstavba nových moderních kondenzačních plynových kotelen a následného odpojení od drahého a neefektivního centrálního vytápění jde přímo za firmou Prometheus.

  Odpojením od centrálního vytápění také skončily problémy s výpadky a haváriemi. Městská část je prostřednictvím společného podniku vlastníkem tepelné infrastruktury a díky silnému, veřejně vlastněnému partnerovi, má zajištěny prostředky na její budoucí údržbu a rozvoj. Nové kotelny jsou napojeny na pult centrálního dispečinku a jsou pod neustálým dohledem. Případné budoucí poruchy jsou tak obratem odstraněny, takže zákazníci tuto poruchu vůbec nezaznamenají.

  V neposlední řadě je současné řešení ekologičtější. Teplo se tvoří v moderních plynových kondenzačních kotlech s účinností vyšší než 95 % a v moderních kogeneračních jednotkách, a to přímo v místě spotřeby. Na rozdíl od elektrárny Mělník, kde dochází k pálení hnědého uhlí a teplo se musí transportovat více jak 50 km. Tím dochází ke snížení emisí CO2 až o 3200 tun každý rok. 

  Prometheus a celá Pražská Plynárenská vidí budoucnost v menších celcích s využitím plynových kotelen, kogeneračních jednotek a fotovoltaik.

  „Společný projekt Promethea a Kbel se jednoznačně potvrdil, že Prometheus, potažmo celá Pražská Plynárenská, je pro pražské samosprávy spolehlivým partnerem při řešení tepelného hospodářství. V případě Kbel jsme zajistili levnější, spolehlivější a ekologičtější dodávky tepla pro obyvatele. Tato oboustranně pozitivní zkušenost vede k tomu, že v současnosti vedeme jednání s představiteli dalších městských částí, kteří projevili zájem o spolupráci,“ uvedl Ing. Ludvík Baleka, předseda představenstva firmy Prometheus energetické služby a.s. člen koncernu Pražská plynárenská a.s. 

  Lidovky.cz

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/z-uhli-na-plyn-dcera-prazske-plynarenske-nahrazuje-centralni-vytapeni.A210714_155339_energetika_jei?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=mix_ln-55532+20210715-140208&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fbyznys%2Fenergetika%2Fz-uhli-na-plyn-dcera-prazske-plynarenske-nahrazuje-centralni-vytapeni.A210714_155339_energetika_jei&zdroj=mail